Αισθητήρες χιονιού και ανέμου

Αισθητήρας χιονιού

Aπό τα σημαντικότερα εξαρτήματα για την εύρυθμη λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου είναι ο ο αισθητήρας χιονιού (snow sensor) και ο αισθητήρας ανέμου (wind sensor), οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τo CCB (Central Control Box).

Αισθητήρας Χιονιού Deger

Ο αισθητήρας χιονιού είναι τοποθετημένος πάνω στον ιχνηλάτη και κατασκευασμένος έτσι ώστε να εντοπίζει την ύπαρξη χιονιού πάνω στα Φωτοβολταϊκά πάνελ. Φροντίζει να φέρει το πάνελ σε θέση “αποχιονισμού “, δηλαδή υψηλής κλίσης, έτσι ώστε το χιόνι και ο πάγος να γλιστρήσουν από τα πάνελ και να πέσουν στο έδαφος. Ο συγκεκριμένος αισθητήρας περιλαμβάνεται μέσα σε μια στιβαρή μεταλλική κατασκευή που συνοδεύεται από καλώδιο 5 μέτρων , βάσεις στήριξης και συνοδευτικό υλικό για τη τοποθέτηση.

Συνδέεται, όπως και ο αισθητήρας ανέμου με το CCB III , το οποίο μας παρέχει τη δυνατότητα μέσω ενός μοχλού για χειροκίνητη μετακίνηση των πάνελ έως και 100 DEGER τράκερ, όταν οι συνθήκες το απαιτήσουν.

Αισθητήρας ανέμου

Αισθητήρας Ανέμου Deger

Όταν ο άνεμος υπερβεί μια συγκεκριμένη ταχύτητα που είναι εργοστασιακά ρυθμισμένη  , ο αισθητήρας ανέμου στέλνει σήμα στο CCB (Central Control Box)  και αυτό με τη σειρά του  δίνει εντολή σε όλους τους ιχνηλάτες  (tracker) μας να οριζοντιωθούν. Αυτή η εντολή οριζοντίωσης υπερισχύει όλων των άλλων εντολών που μπορεί εκείνη τη στιγμή να δέχονται οι ιχνηλάτες. H εντολή οριζοντίωσης διαρκεί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την τελευταία καταγραφή ταχύτητας ανέμου  πάνω από το επιτρεπτό όριο.Σε συνθήκες ταυτόχρονης συνεχούς πτώσης χιονιού και ισχυρών όμως άνεμων (χιονοθύελλα), τα πάνελ οριζοντιώνονται, συμπεριφέρονται δηλαδή σύμμφωνα με τις αρχές λειτουργίας και προστασίας του αισθητήρα ανέμου (ανεμουρίου), ο οποίος έχει προτεραιότητα σε σχέση με τον αισθητήρα χιονιού.

Όπως γίνεται κατανοητό, η σωστή λειτουργία του ανεμουρίου εγγυάται  την ομαλότερη και με λιγότερες φθορές, λειτουργία του πάρκου. Έτσι είναι πολύ κρίσιμο, στο ψηλότερο σημείο που ήδη βρίσκεται, να μην εμποδίζεται η ροή του ανέμου από οτιδήποτε , π.χ να  είναι στην κορυφή του στύλου που αναρτάται και όχι πιο κάτω, έτσι ώστε να υπάρχει πιθανότητα τυρβώδους ροής του αέρα, όταν αυτός έχει κατεύθυνση από την πλευρά του στύλου προς το ανεμούριο.

O αισθητήρας ανέμου παρέχεται μαζί με το CCB III , το οποίο περιλαμβάνει ειδική οθόνη με ενδείξεις για τους ανέμους, 20 μέτρα καλώδιο, βάσεις στήριξης και συνοδευτικό υλικό για τη τοποθέτηση.

Ο έλεγχος ομαλής λειτουργίας των δύο αυτών αισθητήρων πρέπει απαραιτήτως να γίνεται σε κάθε συντήρηση του πάρκου (προτείνεται δύο φορές τον χρόνο) από εξειδικευμένο συντηρητή της DEGERHellas .

Scroll to Top