Ανάλυση έργου Net Metering 100kW

Στη σελίδα αυτή  παρουσιάζουμε μια ανάλυση Net-Metering για μια επιχείρηση με αδειοδοτηθείσα ισχύ 135kVA στη Χαμηλή Τάση. Για διαθέσιμη στέγη 1 στρέμμα και βάση των δεδομένων λογαριασμών μιας μικρής επιχείρησης με κτιριακή υποδομή 1000τμ και κύριο έργο μεταποίηση και εμπορία τροφίμων παρουσιάζουμε ένα σενάριο ετήσιας κατανάλωσης. Επίσης αναγράφουμε τις κύριες υποθέσεις (τιμές χρέωσης έτους 2021-2022) τις οποίες χρησιμοποιούμε σε οικονομικό υπολογισμό που συνοδεύει την  προσφορά:

 

**: Πραγματικά Δεδομένα

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, ανά εγκατεστημένο kW παράγει περίπου (εξάρτηση από σημείο εγκατάστασης, προσανατολισμό, μικροκλίμα) κατά μέσο όρο στην Αττική 1500 kWh/kWp. Αυτό σημαίνει ότι αν θέλουμε να καλύψουμε στο έτος την ανάγκη μας σε ηλεκτρική ενέργεια με το πρόγραμμα NET-Metering τότε πρέπει να εγκαταστήσουμε:

154200 (kWh) / 1500 (kWh/kWp) => ~ 100 kWp

γράφημα net metering

Το κόστος μιας εγκατάστασης 100kW σε κτίριο εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, φυσικά τη ποιότητα του εξοπλισμού που θα τοποθετηθεί αλλά και τις προσφερόμενες εγγυήσεις. Σίγουρα άλλο το κόστος για εγκατάσταση σε δώμα και άλλο σε βιομηχανική στέγη πάνελ.

Στη περίπτωση που εξετάζουμε κάνουμε μια υπόθεση εργασίας ότι το κόστος πλήρους εγκατάστασης είναι περί τα 1Ευρώ/εγκατεστημένο kW + ΦΠΑ24%.

Επίσης θεωρήσαμε ότι η απόδοση των ΦΒ θα πέφτει περί τα 0.5% ενώ ο ταυτοχρονισμός παραγωγής και χρήσης ενέργειας είναι στο 60%.

Πολύ εντυπωσιακό είναι ότι η επένδυση ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ αποσβένεται σε 4 έτη ενώ κάθε χρόνο η επιχείρηση θα εξοικονομεί έως και 30000€ !

Στη συνέχεια σας συνιστούμε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατόν μαζί σας, προσφέροντας τη κατάλληλη λύση που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησής σας.

attention!

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Το πρόγραμμα Net-Metering ίσχυσε για όσους ενδιαφερόμενους έκαναν αίτηση έως και τις 15-5-2024. H διάδοχη κατάσταση στην αυτοκατανάλωση είναι το net-billing, με εξαίρεση τους αγρότες (για έργα έως 30kW) και τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, για τους οποίους συνεχίζει να ισχύει το net-metering.

Scroll to Top