Αναβάθμιση Αστρονομικών Ιχνηλατών σε Τεχνολογία Deger MLD

Deger Hellas
Deger MLD
Αναβαθμισμένοι Ιχνηλάτες με Deger-MLD
Εργασίες για αναβάθμιση MLD
Previous
Next

Μία μόλις ημέρα, φαίνεται να χρειάζεται ένα φωτοβολταϊκό σύστημα για να αυξήσει την απόδοσή του, αν υιοθετήσει τη νέα μέθοδο μας, για τη μετασκευή αστρονομικών συστημάτων παρακολούθησης, με την πατενταρισμένη τεχνολογία μας DEGER MLD.

Tο γεγονός επιβεβαιώθηκε σε ηλιακό πάρκο στην περιοχή των Οινοφύτων. Στα εκεί συστήματα, χρησιμοποιείτο 7, διπλού άξονα, αστρονομικοί ιχνηλάτες (trackers), με τον ιδιοκτήτη του πάρκου όμως, να αντιμετωπίζει προβλήματα με τη λειτουργία παρακολούθησης. Για το λόγο αυτό στράφηκε στη DegerHellas, για την εκ των υστέρων τοποθέτηση της πατενταρισμένης τεχνολογίας MLD.

Το ηλιακό πάρκο έχει εγκατεστημένη ισχύ 100 kWp και για να άναδειχθεί η διαφορά στην απόδοση, επιλέχθηκε ένας tracker με ισχύ 13,4 kW, ο οποίος προηγουμένως ήταν εξοπλισμένος με αστρονομικό εντοπισμό και έλεγχο σκίασης για το απόγευμα. Η μονάδα αυτή αφαιρέθηκε και αντικαταστάθηκε με 2 αισθητήρες MLD της Deger καθώς και σχετικό πίνακα αυτοματισμού σχεδιασμού της DegerHellas. Η επίδρασή τους λοιπόν, έγινε γρήγορα εμφανής, αφού μετά από μόλις μία ημέρα, η απόδοση των ηλιακών συλλεκτών, βελτιώθηκε κατά 7%.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε σχετικά ενημερωτικά παρακάτω!

Scroll to Top