2017: Οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ΦΒ πάρκων με ηλιακούς Ιχνηλάτες της DEGER είδαν αυξημένη την ενεργειακή παραγωγή τους

Κάνοντας μια συνολική αποτίμηση του  έτους  που μόλις αφήσαμε πίσω , μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι η ενεργειακή παραγωγή των περισσότερων Φωτοβολταϊκών πάρκων εξοπλισμένων με Ιχνηλάτες της DEGER  στην Ελληνική επικράτεια, κυμάνθηκε σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα , δεδομένων των συνθηκών.

Οι σχετικά καλές καιρικές συνθήκες και η περισσότερη ηλιοφάνεια συνολικά κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ευνόησε τους ιδιοκτήτες των ΦΒ πάρκων, είτε σταθερών βάσεων, είτε με trackers. Ειδικότερα, οι περισσότεροι από αυτούς που εμπιστεύτηκαν τη DEGER , κατέγραψαν ορισμένες εντυπωσιακές αποδόσεις σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Τα περισσότερα από 4.000 εγκατεστημένα σε Ελλάδα και Κύπρο συστήματα της DEGER, παρήγαγαν στη πλειοψηφία τους συνολικά περισσότερες κιλοβατώρες το 2017, συγκριτικά  με το 2016.

Για παράδειγμα, στη Λάρισσα στη κοινότητα Δήμητρα του Δήμου Αγιάς, το Φωτοβολταϊκό πάρκο εγκαταστάσεως της εταιρίας ENSTRUCT με εγκατεστημένους δέκα διαξονικούς Ιχνηλάτες DEGER 9000 NT συνολικής ισχύος 98,7 kWp,  κατέγραψε τα εντυπωσιακά αποτελέσματα των  220.410 kWh και  2.233  kWh/kWp για το 2017 (211.080 kWh και 2.139  kWh/kWp αντίστοιχη παραγωγή  το 2016).  

Ενδεικτικά, αντιστοίχως ικανοποιητική ήταν και η παραγωγή σε ΦΒ πάρκο εγκαταστάσεως της εταιρίας KAZENERGY στην ιδιαίτερη από άποψη τοποθεσίας και  καιρικών συνθηκών Κομοτηνή. Οι 15 διαξονικοί ιχνηλάτες DEGER 7000 ΝΤ συνολικής ισχύος 99,788 kWp παρήγαγαν 211.160 kWh και  2.114  kWh/kWp το 2017 (208.470 kWh και 2.087  kWh/kWp αντίστοιχη παραγωγή  το 2016).  

Συγκεντρωτικά,  το 2017 αποτέλεσε μια πολύ καλή χρονιά ενεργειακής παραγωγής για τους ιδιοκτήτες πάρκων σε Αττική, Αργολίδα,Τρίκαλα, Αμφιλοχία, Αρχαία Ολυμπία, Λακωνία, Κομοτηνή, όπως και σε πολλές άλλες περιοχές της χώρας.

Οι μεγαλύτερες  αποδόσεις,  έως και 45%, που επιτυγχάνουν οι ηλιακοί Ιχνηλάτες της DEGER , βάσει της βραβευμένης τεχνολογίας MLD, σε σχέση με τα συστήματα των σταθερών βάσεων, τους έχει οδηγήσει στη κορυφή των προτιμήσεων, όλων όσων θέλουν να επενδύσουν στα υψηλά ανταποδοτικά οφέλη της ηλιακής ενέργειας.

Πρέπει εδώ όμως να τονίσουμε ότι πολύ σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή παραγωγή των ΦΒ πάρκων παίζει η συντήρηση του εξοπλισμού, ίδιως σ αυτά με τους Ιχνηλάτες, οι οποίοι εκ της φύσεώς τους περιλαμβάνουν πιο σύνθετα και απαιτητικά τεχνολογικά μέρη. Φυσικά, υπήρξε και το 2017 μια μειοψηφία ΦΒ πάρκων που είχαν πιο μικρή ενεργειακή παραγωγή  σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Κάποιοι ιδιοκτήτες που παρέλειψαν να προβούν στην συνιστώμενη συντήρηση από τους εξειδικευμένους συνεργάτες μας, είδαν πολλές φορές το προσδοκώμενο ενεργειακό αποτέλεσμα να είναι μειωμένο συγκριτικά, κάτι που οδήγησε και σε αντίστοιχη μείωση των κερδών τους. 

 

Παρακάτω μπορείτε να αποθηκεύσετε και να δείτε αναλυτικά τα στατιστικά δεδομένα της ενεργειακής παραγωγής του 2017 για κάποια ενδεικτικά ΦΒ πάρκα στην χώρα μας ,  συγκριτικά πάντα με αυτά του προηγούμενου έτους 2016 (βλ επισυναπτόμενο αρχείο).

Yield Production References 2016-2017 Greece

Scroll to Top