AUTOCCB : 3% επιπλέον ενεργειακής παραγωγής και έξτρα προστασία για τους Ιχνηλάτες σας!

AUTOCCB

Ορισμένοι από τους Ιχνηλάτες της DEGER που έχετε εγκατεστημένους στα Φωτοβολταϊκά σας πάρκα, λειτουργούν χρησιμοποιώντας την πλακέτα οδήγησης EK-V. Κατά αυτό τον τρόπο, τα πάνελ με τη δύση του ηλίου ακινητοποιούνται έχοντας προσανατολισμό προς τη δύση . Ξημερώνοντας, με την ανατολή και εμφάνιση του ηλίου, τα Φωτοβολταϊκά πάνελ οδηγούνται κινούμενα προς τα ανατολικά μέχρι τη χρονική στιγμή που θα βρούν το σημείο θέσης με τη μέγιστη ηλιοφάνεια. Το απαιτούμενο χρονικό διάστημα της εύρεσης του πιο ηλιόλουστου σημείου διαρκεί περίπου δεκαπέντε (15) λεπτά καθημερινά, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν παράγεται το ρεύμα που θα παραγόταν εάν ήταν ήδη προσανατολισμένα.

Το AUTOCCB είναι ένα λειτουργικό προϊόν που σχεδιάσαμε έτσι ώστε να απαλείψει το χαμένο καθημερινό χρονικό διάστημα των 15 περίπου λεπτών και να προσθέσει το σύνολο του ενεργειακού αποτελέσματος στο άθροισμα της ενεργειακής σας παραγωγής. Θέτοντάς το σε λειτουργία , τα ευρισκόμενα στη Δύση πάνελ, μετακινούνται προς την ανατολή κατά τη διάρκεια της νυχτός, έτσι ώστε να είναι έτοιμα από το πρώτο λεπτό εμφάνισης του ηλιακού φωτός να παράξουν ενεργειακό αποτέλεσμα.Ο κερδισμένος αυτός χρόνος που προσφέρει το AUTOCCB σας βοηθάει να έχετε αξιοσημείωτη αύξηση της ενεργειακής σας παραγωγής κατά περίπου 3%.

 διάγραμμα (1) : ενεργειακή παραγωγή χωρίς τη χρήση AUTOCCB (13-4-2017

διάγραμμα (1) : ενεργειακή παραγωγή χωρίς τη χρήση AUTOCCB (13-4-2017)

Διάγραμμα (2) . Ημερήσια παραγωγή με τη χρήση AUTOCCB-E (13-4-2018

Διάγραμμα (2) . Ημερήσια παραγωγή με τη χρήση AUTOCCB-E (13-4-2018)

Από τα σχετικά διαγράμματα διαπιστώνεται ότι και οι 3 Ιχνηλάτες της ίδιας ΦΒ εγκατάστασης , κάνοντας χρήση του AUTOCCB-E ξεκινούν την παρακολούθηση του ηλιακού φωτός μαζί.

Μια άλλη σημαντική λειτουργία που δύναται να επιτελέσει το ΑUTOCCB είναι η ασφάλιση των πάνελ κατά την διάρκεια διακοπής του ρεύματος. Αυτό συμβαίνει μέσω της προσθήκης στο εσωτερικό του, ενός επιτηρητή τάσεως που δίνει εντολή οριζοντίωσης , έτσι ώστε να μην καθίστανται ευάλωτα σε πιθανούς ανέμους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή αυτής της λειτουργίας είναι η ύπαρξη UPS στο Φωτοβολταϊκό πάρκο.

To Αuto CCB έρχεται σε 3 διαφορετικούς τύπους, οι οποίοι διακρίνονται σύμφωνα με τις λειτουργίες που μπορούν να πραγματοποιήσουν:

α) Η πρώτη εκδοχή AUTOCCB – E μπορεί να επιτελέσει αυστηρά και μόνο μια προρυθμισμένη λειτουργία, είτε την μετατόπιση των πάνελ από τη Δύση προς την Ανατολή είτε την εντολή οριζοντίωσης.

β) Επιλέγοντας τη δεύτερη εκδοχή AUTOCCB – D είναι δυνατόν να εκτελούνται δύο λειτουργίες : Οριζοντίωσης των πάνελ σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και κίνησης από τη Δύση στην Ανατολή. σε προκαθορισμένη ώρα κάθε βράδυ. Η επιτήρηση Δικτύου και η σε περίπτωση απώλειας δικτύου οριζοντίωση επιτυγχάνεται προφανώς με την ύπαρξη ανεξάρτητου συστήματος UPS ή μέσω του συστήματος (Battery Kit).

γ ) H τρίτη εκδοχή Auto CCB – S περιλαμβάνει και τις 3 προαναφερθείσες λειτουργίες , δηλαδή οριζοντίωση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές το βράδυ, οριζοντίωση και κίνηση προς την Ανατολή. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη Battery Kit ή UPS. Εγκαθιστώντας το συγκεκριμένο προϊόν στον εξοπλισμό σας θα επωφεληθείτε τα μέγιστα από την αδιάλειπτη αυτονομία, την επιπλέον απόδοση και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων από τυχόν ισχυρούς ανέμους.

Στον πίνακα που ακολουθεί, μπορείτε να δείτε συνοπτικά τις προγραμματισμένες λειτουργίες , μαζί με τα χαρακτηριστικά και τις διακρίσεις του κάθε τύπου ΑUTOCCB .

λειτουργίες autoccb

Στη συνέχεια παρατίθενται οι τιμές ξεχωριστά για κάθε τύπο ΑUTOCCB :

(*) Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνονται ο ΦΠΑ και τα έξοδα αποστολής

To AUTO CCB κατασκευάζεται σε συνεργασία με την Ελληνική εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων SAVE-VOLT , που υφίσταται ως μια πολύπειρη και καταξιωμένη στον ενεργειακό χώρο επιχείρηση. Να σας τονίσουμε ότι το προϊόν είναι αποκλειστικά Ελληνικής κατασκευής και φτιαγμένο από τα πιο αξιόπιστα υλικά , έτσι ώστε να χαρακτηρίζεται από σημαντική αντοχή στον χρόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Degerhellas ή με τους εγκαταστάτες σας.

Scroll to Top