ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

Tο αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα που σας προσφέρει η DEGERHELLAS  λειτουργεί ως εφεδρική παροχή ενέργειας σε περίπτωση διακοπής τροφοδοσίας από το δίκτυο, ενώ παράλληλα είναι ικανό να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες  για χρονικό διάστημα 5 ωρών σε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο για τη τροφοδοσία των ιχνηλατών, καθώς και για τα υπόλοιπα συστήματα στο χώρο. Η παραγόμενη ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά πάνελ μέσω του ρυθμιστή φόρτισης αποθηκεύεται στις μπαταρίες, οι οποίες με τη σειρά τους μαζί με τον αντιστροφέα θα τροφοδοτήσουν τους ιχνηλάτες, καθώς και τα συστήματα χειρισμού και εποπτείας του πάρκου, όταν αυτό ζητηθεί.

 Αυτονομία συστήματος
Η επιθυμητή αυτονομία του συστήματος έχει επιλεχθεί να είναι οι 5 ώρες. Αυτό θα είναι αρκετό ώστε να καλύψει όλες τις ανάγκες τροφοδοσίας των ιχνηλατών ανεξαρτήτως μετεωρολογικών συνθηκών που επικρατούν. Το σύστημα επαρκεί για να καλύψει  ακόμα και τη περίπτωση που απαιτεί να γυρίσουν όλοι οι ιχνηλάτες είτε σε οριζόντια, είτε σε κατακόρυφη θέση λόγω καιρικών συνθηκών.

Επιπλέον,  στο ίδιο χρονικό διάστημα  το αυτόνομο φωτοβολταϊκό μας σύστημα διατηρεί λειτουργικά τα συστήματα CCTV και συναγερμού, καθώς και τον Η/Υ, τις πρίζες και τον εσωτερικό φωτισμό του οικίσκου.

 Ενεργειακή ζήτηση
Έχει δημιουργηθεί ένα σενάριο με ορισμένες ηλεκτρικές καταναλώσεις που είναι οι τυπικές για έναν οικίσκο ενός πάρκου. Εννέα πλακέτες EK-S1 δηλαδή έως και 18 ιχνηλάτες για ένα διάστημα 5 ωρών ανεξάρτητου συνθηκών προκειμένου να κινηθούν στις ακραίες θέσεις θα χρειαστούν περίπου 1070Wh, επομένως υπάρχουν διαθέσιμες ακόμα 1700Wh για να καταναλωθούν σε άλλες συσκευές.
Οι ηλεκτρικές καταναλώσεις ενός οικίσκου αναφέρονται στο παρακάτω πίνακα:

Περιγραφή

Ποσότητα

Χρόνος λειτουργίας ανά ώρα

Ώρες λειτουργίας (h)

Ισχύς (W)

Ενέργεια (Wh)

EK-S1 (M. & S.)

9

0.33

2

180

1070

CCTV σύστημα

1

1

5

100

500

Σύστημα συναγερμού

1

1

5

80

400

Η/Υ

1

1

5

100

500

Πρίζες

1

1

5

50

250

Φωτισμός οικίσκου

1

1

5

12

60

   

Συνολική ενέργεια (Wh):

2780

EK-S1 (M. & S.): Μια πλακέτα EK-S1 με δυο ιχνηλάτες master και slave.
CCTV : Ένα καταγραφικό και οκτώ κάμερες.
Σύστημα συναγερμού: Σύστημα συναγερμού 10 ζωνών με ανιχνευτές κίνησης και beams.
Η/Υ: Ηλεκτρονικός υπολογιστής στον οικίσκο του πάρκου.
Πρίζες: Εξοπλισμός δικτύου ή κάποια μικροσυσκευή.
Φωτισμός οικίσκου: Εσωτερικός φωτισμός οικίσκου.

 ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΛΙΚΩΝ

1.Φωτοβολταϊκά πάνελ

Καθότι η επιλογή των πάνελ είναι από τις πιο σημαντικές για ένα αυτόνομο σύστημα, εμείς προτείνουμε της Γερμανικής εταιρίας Solar World το SW 225. Είναι πάνελ διαστάσεων 1675mm x 1001mm, με ισχύ αιχμής στα 225Wp, και με βαθμό απόδοσης 70% σε βάθος 25ετίας.

2. Αποθήκευση ενέργειας
Ως μονάδες αποθήκευσης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τα Φ.Π. θα χρησιμοποιηθούν μπαταρίες. Οι μπαταρίες μπορεί να είναι είτε Λιθίου είτε AGM.
Όσον αφορά τις μπαταρίες Λιθίου έχουν επιλεχθεί οι Nomia 12V160Ah της Super-b. Με ονομαστική τάση 12V, χωρητικότητα 160Ah, βάθος εκφόρτισης έως 100% και τουλάχιστον 2000 κύκλους λειτουργίας. Η επιλογή των μπαταριών τύπου AGM ανήκει στην Sunlight και πιο συγκεκριμένα στις AccuForce 12V-200Ah. Με ονομαστική τάση 12V, χωρητικότητα 200Ah και με βάθος εκφόρτισης έως 50% για περίπου 500 κύκλους λειτουργίας.

3. Αντιστροφέας και ρυθμιστής φόρτισης
Ο Easy solar 24/3000/70-50 MPPT 150/70 color control της Ολλανδικής εταιρίας Victron energy είναι η βέλτιστη επιλογή διότι συνδυάζει και αντιστροφέα ισχύος 3000VA / 2400W και ρυθμιστή φόρτισης MPPT με βαθμό απόδοσης έως και 98%. Επιπλέον είναι ικανός μελλοντικά να δεχθεί και περισσότερα φωτοβολταϊκά πάνελ. Συν τοις άλλοις, μέσω του inverter υπάρχει η δυνατότητα στη περίπτωση απώλειας τροφοδοσίας από το δίκτυο να ενεργοποιηθούν οι ιχνηλάτες και να γυρίσουν σε οριζόντια θέση.

 Λίστα υλικών-χρηματικό τίμημα
Το σύστημα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• 4 x ΦΠ πάνελ 225Wp SolarWorld Γερμανικά συνολικής ισχύος 900Wp
• 1 x Αντιστροφέας και ρυθμιστής φόρτισης Easy solar 24/3000/70-50 MPPT 150/70 color control της Ολλανδικής εταιρίας Victron energy
• 2 x Μπαταρίες (2 επιλογές)
       ◦ Super-b Nomia 12V160Ah ή
       ◦ Sunlight οι AccuForce 12V-200Ah
• Σύστημα στήριξης πάνελ για δώμα (4 σετ)
• Καλώδιο σόλαρ (+) 10m (-) 10m
• Connectors Παραλληλισμού και σύνδεσης
• Πίνακας για προστασία και σύνδεση με υφιστάμενο ηλεκτρολογικό πίνακα

Scroll to Top