Δελέρια Λάρισας: 5 χρόνια σταθερών αποδόσεων από την αναβάθμιση εγκατάστασης 150 kWp Ιχνηλατών αστρονομικού αλγορίθμου σε DEGER MLD

Deger Hellas Δελέρια Λάρισας Αναβάθμιση σε MLD

Η ενεργειακή εγκατάσταση στη περιοχή της Δελέριας, λειτουργούσε από το 2013 βασισμένη στους 16 διαξονικούς τράκερ FEINA και μοτέρ συνεχούς ρεύματος που ελέγχονταν με τη βοήθεια ενός αστρονομικού αλγορίθμου και συστήματος GPS . To περίπλοκο αυτό σύστημα παρουσίασε δυσλειτουργίες από την πρώτη ημέρα της εγκατάστασης, με αποτέλεσμα να έχει μειωμένη αποδοτικότητα και στη πορεία έπειτα από δύο έτη έπαψε να λειτουργεί, λόγω έλλειψης διαθέσιμων ανταλλακτικών και επίσημης τεχνικής υποστήριξης..

Τη λύση έδωσε η DEGER η οποία ύστερα από την πρωτοβουλία του εγκαταστάτη & συνεργάτη της PV – Maint ,   προχώρησε σε μια πρωτοποριακή για την εποχή τεχνική εργασία αναβαθμίσεως , μια από τις πρώτες παγκοσμίως τη δεδομένη χρονική στιγμή (2015).  Σε συνεργασία με δύο αισθητήρες MLD για κάθε τράκερ, CCBs καθώς και ανεμόμετρων, μεταμόρφωσε τη “νεκρή” λειτουργικά μονάδα σε μια πλήρως λειτουργική και αποδοτική ενεργειακή εγκατάσταση. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι βάσει έρευνας του Ινστιτούτου Φραουνχόφερ η τεχνολογία μέγιστης ηλιακής απόδοσης MLD μας προσφέρει 7-8% επιπλέον απόδοση σε σχέση με τις πλήρως λειτουργικές εγκαταστάσεις Ιχνηλατών με αστρονομικό αλγόριθμο.

Deger Hellas Δελέρια Λάρισας Αναβάθμιση σε MLD

Η διαδικασία της αναβάθμισης στηρίζεται σε 5 βασικούς κανόνες :
 
1) H ηλιακή Iχνηλάτηση πραγματοποιείται με την αδιαμφισβήτητη τεχνολογική υπεροχή των αισθητήρων MLD

2) Δεν πειράζεται ούτε στο ελάχιστο η ισχύς των μοτέρ, τα οποία επίσης συνεχίζουν να λειτουργούν με συνεχές ρεύμα

3) Πραγματοποιείται “παρέμβαση” και “υπερκέραση” στο σύστημα ελέγχου PLC

4) Παρέχεται ο εξοπλισμός προστασίας από τα υψηλά φορτία λόγω ισχυρής ανεμοπίεσης
 
5) Κάθε βράδυ οι ιχνηλάτες στρέφονται στην Ανατολή έτσι ώστε το πρωί να ξεκινάει άμεσα η παραγωγή.

Διαγράμματα ημερήσιας ενεργειακής παραγωγής το μήνα Αύγουστο, πριν και ένα χρόνο μετά την αναβάθμιση. Οι inverter δεν λένε ποτέ ψέμματα…

Περίπου 50 τέτοιου τύπου  αναβαθμίσεις έχουν περαιωθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη, ενώ αυτές τις ημέρες αντίστοιχη αναβάθμιση λαμβάνει χώρα στη Νότια Αφρική.

Συμπληρωματικά, μπορείτε να δείτε και τον σχετικό οδηγό μας στα αγγλικά:

Scroll to Top