Ισχύς ... με διάρκεια                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Νέες εγκαταστάσεις 4,5 MW μονοαξονικών tracker S100-SR σε Βοιωτία και Θεσσαλονίκη     Η διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΕΝ για 1% σε γη υψηλής παραγωγικότητας     ΗΠΑ : Το μεγαλύτερο έργο Ηλιακής Ιχνηλάτησης MLD με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας     Λιθουανία: Νέα εγκατάσταση της DEGER - 450 kW με συνδυασμό μονοαξονικών και διαξονικών τράκερ     Η DEGER υπογράφει μεγάλο έργο 17,5 MW και δίνει λύσεις σε αγρότες στη Νότια Αφρική     2018-2019: Aποδόσεις ΦΒ πάρκων στην Ελλάδα με διαξονικούς Ιχνηλάτες DEGER     Δελέρια Λάρισας: 5 χρόνια σταθερών αποδόσεων από την αναβάθμιση εγκατάστασης 150 kWp Ιχνηλατών αστρονομικού αλγορίθμου σε DEGER MLD     ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣEΩΝ : S100-SR και bifacial πάνελ δίνουν πνοή σε ΦΒ πάρκο 100kW σταθερών βάσεων στη Σπερχειάδα Φθιώτιδας     Επιδόσεις για όσκαρ στην Πάφο! Οι Ιχνηλάτες D100 και τα πάνελ Panasonic Hit αποδίδουν σε πολύ υψηλά επίπεδα     ΜLD και διαξονικοί DEGER δίνουν ενέργεια σε πολυτελές καταφύγιο σαφάρι στη Ν. Αφρική     

Οι Αισθητήρες ανέμου και χιονιού

Aπό τα σημαντικότερα εξαρτήματα για την εύρυθμη λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου είναι ο αισθητήρας ανέμου (wind sensor) και ο αισθητήρας χιονιού (snow sensor), οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τo CCB (Central Control Box). Παρακάτω, εξηγούμε αναλυτικότερα τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία τους  :

 (φωτό)  Central Control box (CCB) με ευδιάκριτο τον μοχλό (joystick) , που μπορεί να δώσει κίνηση στο σύστημα ανά πάσα στιγμή.

 

Όταν ο άνεμος υπερβεί μια συγκεκριμένη ταχύτητα που είναι εργοστασιακά ρυθμισμένη  , ο αισθητήρας ανέμου στέλνει σήμα στο CCB (Central Control Box)  και αυτό με τη σειρά του  δίνει εντολή σε όλους τους ιχνηλάτες  (tracker) μας να οριζοντιωθούν. Αυτή η εντολή οριζοντίωσης υπερισχύει όλων των άλλων εντολών που μπορεί εκείνη τη στιγμή να δέχονται οι ιχνηλάτες. H εντολή οριζοντίωσης διαρκεί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την τελευταία καταγραφή ταχύτητας ανέμου  πάνω από το επιτρεπτό όριο.

 

 

(φωτό) Ανεμούριο με 20 μέτρο καλώδιο

 

(φωτό 2) ΕΚ6 ο εγκέφαλος κάθε διαξονικού μας ιχνηλάτη

 

Όπως γίνεται κατανοητό, η σωστή λειτουργία του ανεμουρίου εγγυάται  την ομαλότερη και με λιγότερες φθορές, λειτουργία του πάρκου. Έτσι είναι πολύ κρίσιμο, στο ψηλότερο σημείο που ήδη βρίσκεται, να μην εμποδίζεται η ροή του ανέμου από οτιδήποτε , π.χ να  είναι στην κορυφή του στύλου που αναρτάται και όχι πιο κάτω, έτσι ώστε να υπάρχει πιθανότητα τυρβώδους ροής του αέρα, όταν αυτός έχει κατεύθυνση από την πλευρά του στύλου προς το ανεμούριο.

 

Ο έλεγχος ομαλής λειτουργίας των δύο αυτών αισθητήρων πρέπει απαραιτήτως να γίνεται σε κάθε συντήρηση του πάρκου (προτείνεται δύο φορές τον χρόνο) από εξειδικευμένους συνεργάτες της DEGERHellas .  Κατά τη διαδικασία της συντήρησης θα πρέπει να διαπιστώνεται ότι δίνεται εντολή οριζοντίωσης και να εξακριβώνεται εάν πράγματι οριζοντιώνονται τα τράκερ.  

 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το καλώδιο του ανεμουρίου να μην οδεύει μαζί με καλώδια ισχυρών ρευμάτων , γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει παρεμβολή στο σήμα που στέλνει για την οριζοντίωση των τράκερ.

 

Ο αισθητήρας χιονιού είναι τοποθετημένος πάνω στον ιχνηλάτη και κατασκευασμένος έτσι ώστε να εντοπίζει την ύπαρξη χιονιού πάνω στα Φωτοβολταϊκά πάνελ. Φροντίζει να φέρει το πάνελ σε θέση "αποχιονισμού ", δηλαδή υψηλής κλίσης. Σε συνθήκες ταυτόχρονης συνεχούς πτώσης χιονιού και ισχυρών όμως άνεμων (χιονοθύελλα), τα πάνελ οριζοντιώνονται, συμπεριφέρονται δηλαδή σύμμφωνα με τις αρχές λειτουργίας και προστασίας του αισθητήρα ανέμου (ανεμουρίου), ο οποίος έχει προτεραιότητα σε σχέση με τον αισθητήρα χιονιού.

 

Συμπερασματικά: Στερέωση σε ανοιχτό σημείο χωρίς μεγάλους κραδασμούς, όδευση καλωδίου χωριστά από ισχυρά ρεύματα και έλεγχος καλής λειτουργίας 2 φορές τον χρόνο  συνθέτουν τα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι αναγκαία  έτσι ώστε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο να λειτουργεί πιο εύρυθμα.

 

 

 

 

Share