Ισχύς ... με διάρκεια                                                                                                                                                                                                                                                                                                

"Χορεύουν" με τις κιλοβατώρες οι S100 στον Ριζόμυλο Μαγνησίας : Συμπληρώθηκαν 2 έτη υψηλών αποδόσεων      Μεξικό : Στον ενεργειακό δρόμο που χάραξε η ΕΒΟΛ στη Μαγνησία. 500 kW φωτοβολταϊκών με S100-DR     REPOWERING με μονοαξονικές βάσεις S100 και bifacial panel 395Wp στο Νομό Φθιώτιδας     Αναβάθμιση σε ΜLD για 100 kW εγκατάσταση με μονοαξονικές κινητές βάσεις (ρόδες) στα Τρίκαλα     Κρήτη 2019: Δύο νέες ενεργειακές εγκαταστάσεις με μονοαξονικούς ιχνηλάτες DEGER S100      Δυναμικό παρών έδωσε η DEGER στην αγροτική έκθεση NAMPO της Ν. Αφρικής     Φωτοβολταϊκά πάνελ bifacial και Ιχνηλάτες της DEGER: Συνδυασμός που δεν έχει αντίπαλο (video)     MLD 10 YEARS CHALLENGE: Οι αποδόσεις μιας δεκαετίας σε Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση 110 kWp στην Ισπανία     Έκλεψε τις εντυπώσεις ο νέος DEGER S100 - Single Row στην 12η AGROTHESSALY!     2017-2018: Aποδόσεις ΦΒ πάρκων στην Ελλάδα με διαξονικούς Ιχνηλάτες DEGER     

Οι Αισθητήρες ανέμου και χιονιού

Aπό τα σημαντικότερα εξαρτήματα για την εύρυθμη λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου είναι ο αισθητήρας ανέμου (wind sensor) και ο αισθητήρας χιονιού (snow sensor), οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τo CCB (Central Control Box). Παρακάτω, εξηγούμε αναλυτικότερα τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία τους  :

 (φωτό)  Central Control box (CCB) με ευδιάκριτο τον μοχλό (joystick) , που μπορεί να δώσει κίνηση στο σύστημα ανά πάσα στιγμή.

 

Όταν ο άνεμος υπερβεί μια συγκεκριμένη ταχύτητα που είναι εργοστασιακά ρυθμισμένη  , ο αισθητήρας ανέμου στέλνει σήμα στο CCB (Central Control Box)  και αυτό με τη σειρά του  δίνει εντολή σε όλους τους ιχνηλάτες  (tracker) μας να οριζοντιωθούν. Αυτή η εντολή οριζοντίωσης υπερισχύει όλων των άλλων εντολών που μπορεί εκείνη τη στιγμή να δέχονται οι ιχνηλάτες. H εντολή οριζοντίωσης διαρκεί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την τελευταία καταγραφή ταχύτητας ανέμου  πάνω από το επιτρεπτό όριο.

 

 

(φωτό) Ανεμούριο με 20 μέτρο καλώδιο

 

(φωτό 2) ΕΚ6 ο εγκέφαλος κάθε διαξονικού μας ιχνηλάτη

 

Όπως γίνεται κατανοητό, η σωστή λειτουργία του ανεμουρίου εγγυάται  την ομαλότερη και με λιγότερες φθορές, λειτουργία του πάρκου. Έτσι είναι πολύ κρίσιμο, στο ψηλότερο σημείο που ήδη βρίσκεται, να μην εμποδίζεται η ροή του ανέμου από οτιδήποτε , π.χ να  είναι στην κορυφή του στύλου που αναρτάται και όχι πιο κάτω, έτσι ώστε να υπάρχει πιθανότητα τυρβώδους ροής του αέρα, όταν αυτός έχει κατεύθυνση από την πλευρά του στύλου προς το ανεμούριο.

 

Ο έλεγχος ομαλής λειτουργίας των δύο αυτών αισθητήρων πρέπει απαραιτήτως να γίνεται σε κάθε συντήρηση του πάρκου (προτείνεται δύο φορές τον χρόνο) από εξειδικευμένους συνεργάτες της DEGERHellas .  Κατά τη διαδικασία της συντήρησης θα πρέπει να διαπιστώνεται ότι δίνεται εντολή οριζοντίωσης και να εξακριβώνεται εάν πράγματι οριζοντιώνονται τα τράκερ.  

 

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το καλώδιο του ανεμουρίου να μην οδεύει μαζί με καλώδια ισχυρών ρευμάτων , γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει παρεμβολή στο σήμα που στέλνει για την οριζοντίωση των τράκερ.

 

Ο αισθητήρας χιονιού είναι τοποθετημένος πάνω στον ιχνηλάτη και κατασκευασμένος έτσι ώστε να εντοπίζει την ύπαρξη χιονιού πάνω στα Φωτοβολταϊκά πάνελ. Φροντίζει να φέρει το πάνελ σε θέση "αποχιονισμού ", δηλαδή υψηλής κλίσης. Σε συνθήκες ταυτόχρονης συνεχούς πτώσης χιονιού και ισχυρών όμως άνεμων (χιονοθύελλα), τα πάνελ οριζοντιώνονται, συμπεριφέρονται δηλαδή σύμμφωνα με τις αρχές λειτουργίας και προστασίας του αισθητήρα ανέμου (ανεμουρίου), ο οποίος έχει προτεραιότητα σε σχέση με τον αισθητήρα χιονιού.

 

Συμπερασματικά: Στερέωση σε ανοιχτό σημείο χωρίς μεγάλους κραδασμούς, όδευση καλωδίου χωριστά από ισχυρά ρεύματα και έλεγχος καλής λειτουργίας 2 φορές τον χρόνο  συνθέτουν τα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι αναγκαία  έτσι ώστε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο να λειτουργεί πιο εύρυθμα.

 

 

 

 

Share