Ισχύς ... με διάρκεια                                                                                                                                                                                                                                                                                                

H DEGER επεκτείνεται στη Μέση Ανατολή με νέο έργο 10 MW     S100-DR-BF σε αναβάθμιση 100 kW σε τεχνολογία MLD στη Φθιώτιδα: Διπλή σειρά bifacial πάνελ      Iσπανία: Ξεκίνησε η "έξυπνη" φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων από διαξονικούς Ιχνηλάτες     Νέες εγκαταστάσεις 4,5 MW μονοαξονικών tracker S100-SR σε Βοιωτία και Θεσσαλονίκη     Η διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΕΝ για 1% σε γη υψηλής παραγωγικότητας     ΗΠΑ : Το μεγαλύτερο έργο Ηλιακής Ιχνηλάτησης MLD με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας     Λιθουανία: Νέα εγκατάσταση της DEGER - 450 kW με συνδυασμό μονοαξονικών και διαξονικών τράκερ     Η DEGER υπογράφει μεγάλο έργο 17,5 MW και δίνει λύσεις σε αγρότες στη Νότια Αφρική     2018-2019: Aποδόσεις ΦΒ πάρκων στην Ελλάδα με διαξονικούς Ιχνηλάτες DEGER     Δελέρια Λάρισας: 5 χρόνια σταθερών αποδόσεων από την αναβάθμιση εγκατάστασης 150 kWp Ιχνηλατών αστρονομικού αλγορίθμου σε DEGER MLD     

You are here

Συντήρηση Υλικού

       Οι "έξυπνοι" ιχνηλάτες Deger είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικά και ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αποδώσουν αξιόπιστα ακόμα και στις πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η ασφαλή τους λειτουργία και η δυνατότητά τους να αποδίδουν στο μέγιστο είναι τα στοιχεία που μας δίνουν το προσδοκώμενο υψηλό ενεργειακό αποτέλεσμα καθημερινά.

       Για να εξασφαλίστουν οι προϋποθέσεις αυτές, απαιτείται τουλάχιστον μια φορά ανά έτος η συντήρησή τους. Εμείς ως DEGERhellas συνιστούμε ως ενδεδειγμένη και προτιμώμενη επιλογή την συντήρηση τoυ εγκατεστημένου εξοπλισμού κάθε εξάμηνο πραγματοποιώντας έλεγχο 14 σημείων .

 O έλεγχος 14 σημείων συνίσταται στα εξής :

 α. Έλεγχος ορθής τοποθέτησης αισθητήρα/ων ανέμου

 β. Έλεγχος συστήματος συγκράτησης πάνελ (ορθή τοποθέτηση τεγίδων, ορθή τοποθέτηση πάνελ βάσει εγκεκριμένου σχεδίου του  γερμανικού οίκου).

 γ. Έλεγχος λειτουργίας αισθητήρα ανέμου (διαπίστωση ορίου ασφαλείας ταχύτητας ανέμου)

 δ. Έλεγχος ροπών σύσφιξης κοχλίων στις κεφαλές που φέρουν το κιβώτιο περιστροφής αζιμουθίου.

 ε. Έλεγχος κεντραρίσματος των εμβόλων λειτουργίας ύψους (EMO) 

 στ. Δειγματοληπτικός έλεγχος ροπών σύσφιξης των κοχλίων συγκράτησης τεγίδων.

 ζ.  Δειγματοληπτικός έλεγχος ροπών σύσφιξης των κοχλίων συγκράτησης πάνελ.

 η.  Έλεγχος ορθής τοποθέτησης αισθητήρων MLD σε κάθε ιχνηλάτη (αζιμούθιο & ζενίθ) αν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.

 θ. Οπτικός έλεγχος/ηλεκτρολογικές μετρήσεις ενδείξεων ηλεκτρονικών κιτίων ιχνηλάτη (Energy Converter 5), αμπερομετρήσεις στους κινητήρες.

 ι. Έλεγχος τερματικού διακόπτη αζιμουθιακής κίνησης σε κάθε ιχνηλάτη.  

 κ. Μετρήσεις ποιότητας σήματος από τη συρμάτωση του CCB.

 λ. Οπτικός Έλεγχος σε όλα τα υποσυστήματα ιχνηλατών.

 μ. Κατάσταση και φθορά των εμβόλων του elevation.

 ν. Ποιότητα λίπανσης του υλικού συμφώνως των εγχειριδίων συντήρησης.

 

  

 

 

Οι ηλιακοί Ιχνηλάτες της DEGER έχουν πληρωθεί στο εργοστάσιο με ένα φιλικό προς το περιβάλλον γράσο, το οποίο και είναι απολύτως εξειδικευμένο για τα SlewDrives του κάθε μοντέλου. Τα εγκεκριμένα γράσσα συντήρησης μπορείτε να προμηθευθείτε από τη Degerhellas.

 

 

 Για περαιτέρω πληροφορίες και για την αποστολή σε εσάς του ελληνικού εγχειριδίου συντήρησης παρακαλούμε   επικοινωνήστε με τη DEGERhellas.