ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΙ ΧΙΟΝΙΟΥ ΣΤΑ ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

αισθητήρες χιονιού και ανέμου

Από τα σημαντικότερα εξαρτήματα για την εύρυθμη λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου είναι ο αισθητήρας ανέμου (wind sensor) και ο αισθητήρας χιονιού (snow sensor), οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τις κεντρικές μονάδες ελέγχου EK-S1. Παρακάτω, εξηγούμε αναλυτικότερα τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία τους :

Η μονάδα EK-S1 συνδέεται μέσω CAN-Bus με τις υπόλοιπες EK-S1 του σταθμού ενώ
α) μέσω του Η/Υ με το πρόγραμμα Central Tracker Control (CTC) software μπορείτε να ελέγξετε συνολικά όλους τους ιχνηλάτες.
β) Το ίδιο μπορεί να γίνει και με το SOLAR BRAIN μέσω του οποίου μπορείτε να κάνετε τα παραπάνω και από την άνεση του σπιτιού σας.

Αισθητήρας ανέμου

Όταν ο άνεμος υπερβεί μια συγκεκριμένη ταχύτητα που είναι εργοστασιακά ρυθμισμένη , ο αισθητήρας ανέμου στέλνει σήμα στην μονάδα EK-S1 και αυτή με τη σειρά της δίνει εντολή σε όλους τους ιχνηλάτες (tracker) μας να οριζοντιωθούν. Αυτή η εντολή οριζοντίωσης υπερισχύει όλων των άλλων εντολών που μπορεί εκείνη τη στιγμή να δέχονται οι ιχνηλάτες. Η εντολή οριζοντίωσης διαρκεί συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την τελευταία καταγραφή ταχύτητας ανέμου πάνω από το επιτρεπτό όριο. Όπως γίνεται κατανοητό, η σωστή λειτουργία του αισθητήρα ανέμου αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας για τη συνολική διάταξη καθώς εγγυάται την ομαλότερη και με λιγότερες φθορές, λειτουργία του φωτοβολταϊκού σταθμού. Συνεπώς, είναι πολύ κρίσιμο, να διασφαλιστεί αυτή η λειτουργία, διατηρώντας τον αισθητήρα στο ψηλότερο δυνατό σημείο, προκειμένου να μην εμποδίζεται η ροή του ανέμου από οτιδήποτε , π.χ να είναι στην κορυφή του στύλου που αναρτάται και όχι πιο κάτω, ή να μην εφάπτεται του υποσταθμού (το οποίο έχει παρατηρηθεί ότι γίνεται αρκετά συχνά).
ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟΥ
λανθασμένη τοποθέτηση ανεμομέτρου
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟΥ

Αισθητήρας χιονιού

Ο αισθητήρας χιονιού είναι τοποθετημένος πάνω στον ιχνηλάτη και κατασκευασμένος έτσι ώστε να εντοπίζει την ύπαρξη χιονιού πάνω στα Φωτοβολταϊκά πάνελ. Επομένως, εφόσον ενεργοποιηθεί φροντίζει να φέρει τα πάνελ σε θέση “αποχιονισμού”, δηλαδή υψηλής κλίσης. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι σε συνθήκες ταυτόχρονης συνεχούς πτώσης χιονιού και ισχυρών όμως ανέμων (χιονοθύελλα), τα πάνελ οριζοντιώνονται, συμπεριφέρονται δηλαδή σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας και προστασίας του αισθητήρα ανέμου (ανεμομέτρου), ο οποίος για ευνόητους λόγους ιεραρχικά έχει προτεραιότητα έναντι του αισθητήρα χιονιού.

Σύντομος έλεγχος ορθής λειτουργίας

Βάση όλων των παραπάνω, ο έλεγχος ομαλής λειτουργίας των δύο αυτών αισθητήρων πρέπει απαραιτήτως να γίνεται σε κάθε συντήρηση του σταθμού (προτείνεται δύο φορές τον χρόνο) από εξειδικευμένους συνεργάτες της DEGERHellas. Κατά τη διαδικασία της συντήρησης θα πρέπει να διαπιστώνεται ότι δίνεται εντολή οριζοντίωσης και να εξακριβώνεται εάν πράγματι οριζοντιώνονται τα trackers. Ασφαλώς κα δεν είναι απαραίτητο να περιμένουμε την ημερομηνία της προγραμματισμένης συντήρησης για να εφαρμόσουμε τα παραπάνω, καθώς εκτός του ότι είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία, μπορούν επίσης να μας αποτρέψουν από ιδιαίτερα ανεπιθύμητες καταστάσεις. Κάποιοι χρήσιμοι έλεγχοι που μπορούν να γίνουν πολύ σύντομα και εύκολα :

Έλεγχοι για τον αισθητήρα ανέμου

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το καλώδιο του ανεμομέτρου να μην οδεύει μαζί με καλώδια ισχυρών ρευμάτων , γιατί υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει παρεμβολή στο σήμα που στέλνει για την οριζοντίωση των tracker.

Έλεγχος από την πλακέτα: εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον αισθητήρα η EK-S1 θα είναι το πρώτο σημείο που θα υποδείξει το πρόβλημα, ως εξής:

πλακέτα EKS1

Η ενδεικτική λυχνία με την ένδειξη wind από πράσινη γίνεται κόκκινη σε περίπτωση σφάλματος

Έλεγχος μέσω του προγράμματος CTC:

Ένα πιθανό πρόβλημα στον αισθητήρα ανέμου είναι δυνατό να εντοπιστεί και από το πρόγραμμα CTC, ως εξής:

CTC

Η ενδεικτική λυχνία με την ένδειξη wind alert από πράσινη γίνεται κόκκινη σε περίπτωση σφάλματος.

Έλεγχος μέσω του Solar Brain:

Το ενδεχόμενο να υπάρχει κάποιο σφάλμα στην λειτουργία του αισθητήρα μπορεί να εντοπιστεί και από το διάγραμμα του SOLAR BRAIN, ως εξής:
solar brain διάγραμμα 11
Όταν οι ενδείξεις ανέμου παραμένουν σε πολύ χαμηλές τιμές, αλλά στην πραγματικότητα στο πάρκο έχει αέρα τότε απαιτείται άμεσος έλεγχος λειτουργίας.

Έλεγχοι για τον αισθητήρα χιονιού:

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο αισθητήρας του χιονιού να είναι σωστά ρυθμισμένος και να μην συναντάει κανένα εμπόδιο στην διαδρομή που πραγματοποιεί με το tracker.

Έλεγχος από την πλακέτα :
Eάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον αισθητήρα η EK-S1 θα είναι το πρώτο σημείο που θα υποδείξει το πρόβλημα, ως εξής:

πλακέτα eks1 snow

Η ενδεικτική λυχνία με την ένδειξη snow από πράσινη γίνεται κόκκινη σε περίπτωση σφάλματος

Έλεγχος μέσω του προγράμματος CTC

Ένα πιθανό πρόβλημα στον αισθητήρα χιονιού είναι δυνατό να εντοπιστεί και από το πρόγραμμα CTC, ως εξής:

Η ενδεικτική λυχνία με την ένδειξη snow alert από πράσινη γίνεται κόκκινη σε περίπτωση σφάλματος.

Έλεγχος μέσω του Solar Brain:

Tο ενδεχόμενο να υπάρχει κάποιο σφάλμα στην λειτουργία του αισθητήρα μπορεί να εντοπιστεί και από το διάγραμμα του SOLAR BRAIN, ως εξής:
διάγραμμα solar brain 4
Όταν παρατηρείται άστατη πορεία ιχνηλατών στην ανατολή συνήθως αυτό συνεπάγεται την εσφαλμένη ενεργοποίηση του snow alert.

Συμπερασματικά: Στερέωση σε ανοιχτό σημείο χωρίς μεγάλους κραδασμούς, όδευση καλωδίου χωριστά από ισχυρά ρεύματα και έλεγχος καλής λειτουργίας 2 φορές τον χρόνο συνθέτουν τα στοιχεία εκείνα τα οποία είναι αναγκαία έτσι ώστε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο να λειτουργεί πιο εύρυθμα

Blog

Scroll to Top