ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΕΤ METERING ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ DKAction 10,78kW

inverters with logo
πάνελ ml g10
τρακερακι με ήλιο
LOGOS ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ένας Inverter 10 kW

26 πάνελ Qcells G10.4 415W

Σύστημα σταθερών βάσεων Νότου

Εργασίες εγκατάστασης 3 ημερών

Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και οι αιτήσεις στον ΔΕΔΔΗΕ κατατέθηκαν από τη DegerHellas

ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 98,56kW

inverters with logo
q cells g9
τρακερακι με ήλιο
LOGOS ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ένας Inverter 100 kW

256 πάνελ Qcells G9.385W

Σύστημα σταθερών βάσεων Βιομηχανικής στέγης

Εργασίες εγκατάστασης 2 εβδομάδων

Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και οι αιτήσεις στον ΔΕΔΔΗΕ κατατέθηκαν από τη DegerHellas

Scroll to Top