ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΕΤ METERING ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ DKAction 10,78kW

inverters with logo
πάνελ ml g10
τρακερακι με ήλιο
LOGOS ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ένας Inverter 10 kW

26 πάνελ Qcells G10.4 415W

Σύστημα σταθερών βάσεων Νότου

Εργασίες εγκατάστασης 3 ημερών

Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και οι αιτήσεις στον ΔΕΔΔΗΕ κατατέθηκαν από τη DegerHellas

ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 98,56kW

inverters with logo
q cells g9
τρακερακι με ήλιο
LOGOS ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ένας Inverter 100 kW

256 πάνελ Qcells G9 385W

Τοποθέτηση ΦΒ συστήματος απευθείας σε βιομηχανικά πάνελ

Εργασίες εγκατάστασης 7 εργάσιμων ημερών

Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και οι αιτήσεις στον ΔΕΔΔΗΕ κατατέθηκαν από τη DegerHellas

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ LTES 6.93kW

inverters with logo
q cells g9
τρακερακι με ήλιο
LOGOS ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ένας Inverter 8kW

18 πάνελ Qcells G9.385W

Σύστημα σταθερών βάσεων επί δώματος

Εργασίες εγκατάστασης 3 ημερών

Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και οι αιτήσεις στον ΔΕΔΔΗΕ κατατέθηκαν από τη DegerHellas

Scroll to Top