ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΝΕΤ METERING ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΑΣ

ΟΙΚΙΑΚΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ 17,43kW

inverters with logo
πάνελ ml g10
net metering home q cells
LOGOS ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ένας Inverter 17 kW

42 πάνελ Qcells G10 415W

Σύστημα σταθερών βάσεων επί στέγης (κεραμοσκεπή)

     Εργασίες εγκατάστασης 3 ημερών

Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και οι αιτήσεις στον ΔΕΔΔΗΕ κατατέθηκαν από τη DegerHellas

ΠΥΛΟΣ 4,15kW

inverters with logo
πάνελ ml g10
εργο Πύλος (βάσεις με αντίβαρα) (1)
LOGOS ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ένας Inverter 5 kW

10 πάνελ Qcells G10 415W

Σύστημα σταθερών βάσεων Νότου με αντίβαρα (η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε δίχως να γίνει ούτε ένα τρύπημα στη Ταράτσα )

     Εργασίες εγκατάστασης 3 ημερών

Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και οι αιτήσεις στον ΔΕΔΔΗΕ κατατέθηκαν από τη DegerHellas 

ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 4,62kW

Q-CELLS-INVERTER-BATTERY
q cells g9
axarnai-net-metering-6-4.62-kW
LOGOS ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ένας All in one Inverter 6 kW  σε συνδυασμό με 6 kWh μπαταρία 

12 πάνελ Qcells G9.385W

Σύστημα σταθερών βάσεων East – West με αντίβαρα (η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε δίχως να γίνει ούτε ένα τρύπημα στη Ταράτσα )

     Εργασίες εγκατάστασης 3 ημερών

Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και οι αιτήσεις στον ΔΕΔΔΗΕ κατατέθηκαν από τη DegerHellas σύμφωνα με το επιδοτούμενο πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στη στέγη”

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8,715kW

Q-CELLS-INVERTER-BATTERY
πάνελ ml g10
net metering home q cells
LOGOS ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ένας All in one Inverter 10 kW  σε συνδυασμό με 9 kWh μπαταρία 

21 πάνελ Qcells G11s.415W

Σύστημα σταθερών βάσεων επί στέγης (κεραμοσκεπή)

     Εργασίες εγκατάστασης 3 ημερών

Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και οι αιτήσεις στον ΔΕΔΔΗΕ κατατέθηκαν από τη DegerHellas σύμφωνα με το επιδοτούμενο πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στη στέγη”

ΠΥΛΟΣ 9,96kW

inverters with logo
πάνελ ml g10
Πύλος 9,96 kW (3)
LOGOS ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ένας Inverter 10 kW

24 πάνελ Qcells G10 415W

Σύστημα σταθερών βάσεων Νότου με αντίβαρα (η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε δίχως να γίνει ούτε ένα τρύπημα στη Ταράτσα )

     Εργασίες εγκατάστασης 3 ημερών

Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και οι αιτήσεις στον ΔΕΔΔΗΕ κατατέθηκαν από τη DegerHellas 

ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 4,98kW

Q-CELLS-INVERTER-BATTERY
πάνελ ml g10
net metering home q cells
LOGOS ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ένας All in one Inverter 6 kW  σε συνδυασμό με 6 kWh μπαταρία 

12 πάνελ Qcells G11s.415W

Σύστημα σταθερών βάσεων επί στέγης (κεραμοσκεπή)

     Εργασίες εγκατάστασης 3 ημερών

Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και οι αιτήσεις στον ΔΕΔΔΗΕ κατατέθηκαν από τη DegerHellas σύμφωνα με το επιδοτούμενο πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στη στέγη”

ΨΥΧΙΚΟ 9,96kW

Q-CELLS-INVERTER-BATTERY
πάνελ ml g10
net metering home q cells
LOGOS ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ένας All in one Inverter 10 kW  σε συνδυασμό με 12 kWh μπαταρία 

          24 πάνελ Qcells G10 415W

Σύστημα σταθερών βάσεων επί στέγης (κεραμοσκεπή)

     Εργασίες εγκατάστασης 5 ημερών

Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και οι αιτήσεις στον ΔΕΔΔΗΕ κατατέθηκαν από τη DegerHellas σύμφωνα με το επιδοτούμενο πρόγραμμα “Φωτοβολταϊκά στη στέγη”

ΠΥΛΟΣ 7.47kW

inverters with logo
πάνελ ml g10
net metering home q cells
LOGOS ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

 Ένας Inverter 8 kW

18 πάνελ Qcells G10 415W

 Βιομηχανικό πάνελ επί στεγάστρου χώρου στάθμευσης 

     Εργασίες εγκατάστασης 3 ημερών

Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και οι αιτήσεις στον ΔΕΔΔΗΕ κατατέθηκαν από τη DegerHellas 

ΨΥΧΙΚΟ 10,79kW

inverters with logo
πάνελ ml g10
βάσεις ψυχικό 10,79kW
LOGOS ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ένας Inverter 10 kW

          26 πάνελ Qcells G11s.415W

Σύστημα σταθερών βάσεων Νότου με αντίβαρα (η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε δίχως να γίνει ούτε ένα τρύπημα στη Ταράτσα )

     Εργασίες εγκατάστασης 3 ημερών

Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και οι αιτήσεις στον ΔΕΔΔΗΕ κατατέθηκαν από τη DegerHellas 

Scroll to Top