Έρευνα Ινστιτούτου Φράουνχοφερ

Και επίσημα αποδεδειγμένο : Oι ηλιακοί Ιχνηλάτες της DEGER (MLD) έχουν υψηλότερη απόδοση ετησίως από τους αντίστοιχους αστρονομικούς

Το Ινστιτούτο Φράουνχοφερ που εδρεύει στο Μόναχο της Γερμανίας αποτελεί τη μεγαλύτερη οργάνωση έρευνας στην Ευρώπη, απασχολώντας 24.000 υπαλλήλους σε 80 ιδρύματα. Αυτός ο Ευρωπαϊκός κολοσσός εξειδικεύεται σε θέματα ενεργειακής έρευνας, εξάγοντας σε ετήσια βάση μελέτες και πορίσματα που θεωρούνται τα πλέον αξιόπιστα.

Στα πλαίσια λοιπόν αυτών των δραστηριοτήτων, το Ινστιτούτο του Φράουνχοφερ διεξήγαγε ως ανεξάρτητος φορέας μια συγκριτική μελέτη Φωτοβολταϊκών συστημάτων κατά τα έτη 2012 και 2013. Στο Φωτοβολταϊκό πάρκο του Ρέξινγκεν στη  Γερμανίας  με συντεταγμένες 48°26‘50‘‘ Βοράς, 8°39’48‘‘ Ανατολή, υψόμετρο 569 μέτρων και επίπεδο ακτινοβολίας 1010 kWh/kWp (PVGIS), έγινε συγκριτική μέτρηση της παραγόμενης ενέργειας μεταξύ 4 διαφορετικών Φωτοβολταϊκών συστημάτων. 

Κάθε σύστημα είχε τοποθετημένα πάνω του 36 Φωτοβολταϊκά πάνελ Sanyo HIP-215NKHE1 των 7,74 kWp , καθώς και έναν αντιστροφέα ανά μονάδα τύπου SMA SMC 8000TL και ισχύος 8 kW.

Τα Φωτοβολταϊκά συστήματα που συμμετείχαν στη μελέτη ήταν τα παρακάτω:

Σύστημα 1 - Σταθερές βάσεις με κλίση 30 ° προς νότο

ΦΒ Σταθερών Βάσεων Ρέξινγκεν

Σύστημα 2 - Μονοαξονικοί Ιχνηλάτες DEGER (τεχνολογία MLD)

Μονοαξονικά MLD Φραουνχόφερ

Σύστημα 3 - Διαξονικοί Ιχνηλάτες με Αστρονομικό έλεγχο

Αστρονομικά Διαξονικά Φραουνχόφερ

Σύστημα 4 - Διαξονικοί Ιχνηλάτες DEGER (τεχνολογία MLD)

Διαξονικά MLD Φραουνχόφερ

Τα αποτελέσματα μετρήθηκαν και καθορίστηκαν με δύο μεθόδους, εκ των οποίων η μια συνυπολογίζει όλα τα πραγματικά δεδομένα όπως το μήκος των καλωδίων, την έξοδο του πάνελ, την απόδοση του αντιστροφέα κλπ, ενώ η δεύτερη στηρίζεται στις απευθείας μετρήσεις, αφαιρώντας θεωρητικά τις απώλειες  ενέργειας από τα καλώδια.

Πίνακας - διάγραμμα : Τα ποσοστά επιπλέον αποδόσεων των συστημάτων Ιχνηλάτησης συγκριτικά με αυτά των σταθερών βάσεων κατά το έτος 2012

Πίνακας επιπλέον απόδοση τράκερ
Μετρήσεις Φραουνχόφερ

Βάσει των παραπάνω μετρήσεων γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι Ιχνηλάτες της DEGER υπεραποδίδουν κατά την διάρκεια ολόκληρου του έτους, ενώ κυρίως τους χειμερινούς μήνες οι διαξονικοί Ιχνηλάτες της DEGER έχουν πολύ μεγαλύτερη απόδοση σε σχέση με τους αστρονομικούς Ιχνηλάτες δύο αξόνων. Αυτό οφείλεται κυρίως στην “έξυπνη” τεχνολογία MLD , η οποία έχει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνεται και να αξιοποιεί στο μέγιστο την διάχυση του φωτός μέσα από τις νεφώσεις.

Διάγραμμα συνολικών αποδόσεων και ιδιοκαταναλώσεων ενέργειας ανά έτος των 4 εγκατασταθέντων Φωτοβολταϊκών συστημάτων :

Συνολικές Αποδόσεις Φραουνχόφερ

 Συμπερασματικά, οι κύριοι άξονες του πορίσματος που εξάγονται από τα  τελικά δεδομένα της έρευνας του Ινστιτούτου του Φράουνχοφερ έχουν ως εξής :

1) Οι Ιχνηλάτες της DEGER παράγουν 42,9% υψηλότερη απόδοση από τα Φωτοβολταϊκά συστήματα σταθερών βάσεων

2) Οι Ιχνηλάτες της DEGER  έχουν τη χαμηλότερη ιδιοκατανάλωση ενέργειας συγκρινόμενη άμεσα με τους άλλους τράκερ που συμμετείχαν στην έρευνα.

3) Αν συνυπολογίσουμε και την ιδιοκατανάλωση τα συστήματα της DEGER φτάνουν να έχουν τη διόλου ευκαταφρόνητη 5,3% επιπλέον απόδοση σε σχέση με τους Ιχνηλάτες αστρονομικού τύπου.

4) Οι  Ιχνηλάτες της DEGER μέσω της έξυπνης τεχνολογίας MLD αποδίδουν περισσότερη παραγόμενη ενέργεια τόσο σε συνθήκες χαμηλής διάχυσης του φωτός, όσο και σε επίπεδα υψηλής διάχυσης του .

                                                   πηγή  Ινστιτούτο Φράουνχοφερ : Έρευνα PMZ940-Adr-1201-V1.01 

Scroll to Top