Ευρωκώδικας και Ιχνηλάτες: Τι ισχύει στην Ελλάδα

Deger Hellas

Αντί Εισαγωγής

Πάρα πολλοί εγκαταστάτες, αλλά κυρίως πελάτες δεν έχουν καταλάβει πόσο σημαντικό είναι όλα τα υποσυστήματα που συνθέτουν ένα Φωτοβολταϊκό Πάρκο  να είναι πιστοποιημένα. Είμαστε πολύ τυχεροί που ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε προδιαγραφές, κανονισμούς και μηχανισμούς ώστε ο επενδυτής, να είναι εξασφαλισμένος και προστατευμένος. Αντιστοίχως και οι υπεύθυνες εταιρίες που ξέρουν τι θα πει η λέξη “προδιαγραφή” και η λέξη “Πρότυπο”, τους νοιάζει να υπάρχουν κανόνες και προδιαγραφές που θα τηρούνται με ευλάβεια.

Φυσικά τα ηλεκτρονικά μέρη για να φέρουν τη σήμανση CE πρέπει να πληρούν τα πρότυπα ΕΝ, αλλά και πολλά να φέρουν και τα πρότυπα IEC (  επειδή τα ζητούν οι διαχειριστές των δικτύων ανά το κόσμο). Επομένως και τα ΦΒ πάνελ πρέπει να πληρούν αυστηρά τα παραπάνω αντίστοιχα πρότυπα! Οι κατασκευές που εγκαθίστανται στην Ευρωπαϊκή επικράτεια πρέπει να τηρούν τον Ευρωκώδικα Κατασκευών (Eurocode). Κάθε χώρα της Ε.Ε. είναι υποχρεωμένη να θεσπίσει το Νόμο που ορίζει τι θα ισχύει στην επικράτεια! Δηλαδή τι φορτία ανέμου λαμβάνονται υπόψιν όταν σχεδιάζονται κατασκευές στην ενδοχώρα, ποιες είναι οι αντίστοιχες τιμές στα παράλια κλπ. Όπως είναι λογικό, κάθε χώρα έχει διαφορετικές τιμές, αλλά οι κατασκευές υπολογίζονται με συντελεστές και εξισώσεις που είναι κοινά αποδεκτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση!

Ο Ελληνικός Ευρωκώδικας βάσει νόμου αναφέρει ότι σε όλες τις περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας που απέχουν περισσότερο από 10km από τη Θάλασσα οι σχεδιαζόμενες κατασκευές πρέπει να αναλύονται με ταχύτητα ανέμου 27m/sec (97.2km/h) ενώ για όλα τα νησιά καθώς και όλες τις κατασκευές της Ηπειρωτικής Ελλάδας που απέχουν λιγότερο από 10km από τη θάλασσα οι σχεδιαζόμενες κατασκευές πρέπει να αναλύονται με ταχύτητα ανέμου 33m/sec (118.8km/h).

Ως σχετική μελέτη στα Τεχνικά Χρονικά της επιστημονικής ομάδας Ελληνικού Ευρωκώδικα σας αναφέρουμε αυτή με Τίτλο:

«Νεότερα Στοιχεία για τη Βασική Ταχύτητα του Ανέμου», Κ. ΤΡΕΖΟΣ, Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π, Ζ. ΜΠΑΜΠΙΡΗ, Πολιτικός Μηχανικός, «Τεχνικά Χρονικά, Επιστ.Έκδοση ΤΕΕ, Ι, ΤΕΥΧΟΣ 2, 2001.

μελέτη για ανεμοπιέσεις στην Ελλάδ

Διακρίνουμε τον χάρτη με την Ελληνική επικράτεια και τις ταχύτητες των ανέμων, όπως αναλύονται ανά περιοχή. Όπως φαίνεται και στον χάρτη σε κάποιες περιοχές της χώρας μας οι ταχύτητες των ανέμων ξεπερνάνε τα προβλεπόμενα όρια που ορίζει ο Ευρωκώδικας (27m/sec & 33 m/sec) για τις σχεδιαζόμενες κατασκευές. Επομένως οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψιν και τις ιδιαιτερότητες των συνθηκών που επικρατούν σε κάποια γεωγραφικά σημεία σε συνδυασμό βέβαια πάντα με αυτά που ορίζει η Ελληνική και η Ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Αντίστοιχη μεταγενέστερη χαρτογράφηση ταχύτητας ανέμων έχει υπάρξει και για τη Κύπρο, όπως απεικονίζεται στο παρακάτω γράφημα.

Κύπρος-Χάρτης-ανεμοπιέσεων

Η  άνω επιστημονική μελέτη  υπήρξε πολύ χρήσιμη και καινοτομική. Στις σελίδες 69&70 αυτής της  μελέτης, η οποία βασίζεται σε μετρήσεις των σταθμών της ΕΜΥ για 50 (πενήντα) έτη, υπάρχουν χρήσιμοι πίνακες με μέσους όρους ταχυτήτων ανέμων σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος. 

Για παράδειγμα ο σταθμός της Χρυσούπολης έχει μέσο όρο 50 ετών μέγιστης ταχύτητας για 50 χρόνια Τ=27.3m/sec.  Στο χάρτη με την ισοδυναμική κατανομή μετρήσεων 50 ετών διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι η περιοχή της Ξάνθης  είναι ανάμεσα σε αυτές των 25m/sec (ισοδυναμική γραμμή που περνά ξεκάθαρα >10χλμ από την ακτογραμμή της ηπειρωτικής Ελλάδος). Αντίστοιχα χαμηλότερους μέσους όρους ξεχωρίζουμε στη Θεσσαλία.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΩΝ ΑΝΑ ΠΟΛΗ

Η  DEGER πάντα με υπευθυνότητα αξιολογεί και θα συνεχίσει να αξιολογεί αυστηρά τα σημεία εγκατάστασης των Ιχνηλατών. Παρόλο που τα νέα μοντέλα ενός άξονα είναι χαμηλά, δεν παύει να είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο καθένας μας τις θεμελιώδεις ταχύτητες που είναι σχεδιασμένο το κάθε Degertracker.

Σαφώς και ο Ευρωκώδικας αποτελεί ένα ευρύτερο πρότυπο σε νομική μορφή που βρίσκει πεδίο εφαρμογής σε παντός τύπου κατασκευές. Η ερμηνεία του και η προσαρμογή του σε ότι έχει να κάνει με τον Φωτοβολταϊκό κλάδο, και ειδικότερα τα συστήματα Ηλιακής Ιχνηλάτησης αποτελεί ένα σύνθετο έργο  που χρήζει ιδιαίτερης εξειδίκευσης και προσεκτικής ερμηνείας. Από τη πλευρά μας θα προσπαθούμε με μια σειρά από χρήσιμα κείμενα , όπως το συγκεκριμένο, να κάνουμε πιο εύκολο το έργο συμμόρφωσης των εγκαταστατών  φωτοβολταϊκών ενεργειακών εγκαταστάσεων ως προς τις προδιαγραφές και τα πρότυπα που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελληνική Πολιτεία.

    Δρ. Ιωάννης Μαρκόπουλος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Scroll to Top