Διαδικασία αποστολής ανταλλακτικών εντός εγγύησης

Τα ανταλλακτικά που προμηθεύουμε καλύπτονται από αρχική εγγύηση 2 ετών. Συγκεκριμένα στα εξαρτήματα τα οποία φέρουν μηχανικές καταπονήσεις και εξαρτάται η λειτουργία τους από την ποιότητα συντήρησης του υλικού, καλύπτεται η εγγύηση τους κατά περίπτωση και μετά τον έλεγχο της βλάβης στα εργαστήρια της Degerenergie GmbH & Co KG στο Horb am Neckar στην Γερμανία (πχ: μοτέρ κίνησης Ιχνηλάτη).

Έως 2 έτη από την ημερομηνία αγοράς τους, τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα αλλάζονται ακολουθώντας την ορθή διαδικασία εγγυήσεων, ενώ το χαλασμένο εξάρτημα πρέπει να επιστραφεί άμεσα για έλεγχο στην εταιρεία διατηρώντας το δικαίωμα χρέωσης του ανταλλακτικού (πχ: αστοχία από υπερτάσεις, κακή χρήση, λανθασμένη διαδικασία αλλαγής ).

Ορθή διαδικασία εγγυήσεων :

 
 1. Μαζί μας on-site έχουμε και τον αλγόριθμο εύρεσης βλαβών (Πάντα συμβουλευόμαστε το εγχειρίδιο του υλικού και το έχουμε μαζί μας στο έργο).
 2.  Σημειώνουμε τους σωστούς σειριακούς των ιχνηλατών μας,  των πλακετών ΕΚ-S1 ή ΕΚ-IPS για τους μονοαξονικούς Ιχνηλάτες ή των πλακετών ΕΚ6 αντιστοίχως για τα διαξονικά συστήματα, σύμφωνα με το σχετικό οδηγό εύρεσης βλάβης.
 3. Συμπληρώνουμε ολοκληρωμένα το μήνυμα βλάβης (μαζί και τις μετρήσεις σε κάθε περίπτωση) και το αποστέλλουμε στα email :(info@degerhellas.gr, info-greece@degerenergie.com, technical-greece@degerenergie.com)
 4. Όταν αποσυναρμολογούμε το ανταλλακτικό ΔΕΝ κόβουμε καλώδια, δεν χαλάμε στυπιοθλίπτες ή κλέμες.
 5.   Πρέπει εντός δέκα (10) ημερών να επιστραφεί στην αποθήκη της DegerHellas το χαλασμένο ανταλλακτικό συνοδευόμενο πάντα από νόμιμο παραστατικό για έλεγχο και ενδεχόμενη  αποστολή στη Γερμανία.

   

  ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε την ορθή διαδικασία όπως περιγράφεται στα προηγούμενα βήματα 1,2,3,4,5  τότε η DEGERHellas θα θεωρεί την όλη διαδικασία ως μη γενόμενη με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιηθούν οι επόμενες ενέργειες  όπως περιγράφονται στη συνέχεια.

 6. Κατόπιν ελέγχου των σειριακών και της διάρκειας των εγγυήσεων, σας αποστέλλεται το ανταλλακτικό το οποίο πλέον έχει σημανθεί για χρήση στον ιχνηλάτη τον σειριακό του οποίου μας έχετε δηλώσει.
 7.  Αν το υλικό είναι εκτός εγγύησης θα σας αποσταλεί τιμολόγιο προς πληρωμή.

                                           FAILURE REPORTS (σχετικά αρχεία)

 Μονοαξονικοί Ιχνηλάτες

 Διαξονικοί Ιχνηλάτες

Scroll to Top