Διαδικασία αποστολής ανταλλακτικών εντός εγγύησης

Όλα τα ανταλλακτικά εξαρτήματα της DEGER συνοδεύονται από εγγύηση, η οποία είναι έως 2 έτη. Μετά την πάροδο δύο ετών από την ημερομηνία παράδοσης των υλικών, δεν παρέχεται πλέον εγγύηση.

Εντός εξαμήνου από την ημερομηνία αποστολής τους, και εφόσον ακολουθηθεί η ορθή διαδικασία εγγυήσεων, όλα τα ανταλλακτικά αντικαθίστανται άμεσα, με εξαίρεση :
• τις βλάβες από κεραυνούς και λοιπές φυσικές καταστροφές,
• υπερτάσεις,
• ζημίες – φθορές που προκλήθηκαν από ανθρώπινη παρέμβαση
• κάθε μη εγκεκριμένη εξωτερική παρέμβαση καθώς και
• τα ανταλλακτικά που έχουν ήδη αποσταλεί ως κάλυψη εγγύησης του αντίστοιχου ανταλλακτικού (Η εταιρία μας παρέχει μόνο τη  νόμιμη εγγύηση και όχι εμπορική)

Μετά το εξάμηνο από την ημερομηνία αποστολής τους, υπό την προϋπόθεση ότι θα ακολουθηθεί η ορθή διαδικασία εγγυήσεων, το ανταλλακτικό πρέπει να αποσταλεί άμεσα στην εταιρεία μας για έλεγχο.

• Σε περίπτωση που εκ του τεχνικού ελέγχου διαπιστωθεί ότι υπήρξε ορθή χρήση και συντήρηση του συστήματος και του ανταλλακτικού, το εξάρτημα τότε αντικαθίσταται.
• Διαφορετικά, σε περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση του από τον αγοραστή, όπως και σε προαναφερόμενες αιτίες (κεραυνοί, υπερτάσεις κλπ), το εξάρτημα δεν καλύπτεται από εγγύηση και η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα πιθανής χρέωσης για τον έλεγχο (βλ. παρ. 7).

Ορθή διαδικασία εγγυήσεων :

Σημείωση : Θα πρέπει οπωσδήποτε να επιστραφεί  άμεσα, με δική σας επιβάρυνση στα έξοδα αποστολής, το χαλασμένο εξάρτημα στην έδρα της εταιρίας μας αμέσως μετά την εύρεση και δήλωση της βλάβης προς την εταιρία μας. 

 
  1. Μαζί μας on-site έχουμε και τον αλγόριθμο εύρεσης βλαβών (Πάντα συμβουλευόμαστε το εγχειρίδιο του υλικού και το έχουμε μαζί μας στο έργο).
  2. Σημειώνουμε τους σωστούς σειριακούς των ιχνηλατών μας,  των πλακετών ΕΚ-S1 ή ΕΚ-IPS για τους μονοαξονικούς Ιχνηλάτες ή των πλακετών ΕΚ6 αντιστοίχως για τα διαξονικά συστήματα, σύμφωνα με το σχετικό οδηγό εύρεσης βλάβης.
  3. Συμπληρώνουμε ολοκληρωμένα το μήνυμα βλάβης  στην αγγλική γλώσσα (μαζί με τις μετρήσεις σε κάθε περίπτωση) και το αποστέλλουμε στα email :(info@degerhellas.gr, info-greece@degerhellas.gr)
  4. Όταν αποσυναρμολογούμε το ανταλλακτικό ΔΕΝ κόβουμε καλώδια, δεν χαλάμε στυπιοθλίπτες ή κλέμες. Επίσης δεν πρέπει  να αφαιρούμε το αυτοκόλλητο με το σειριακό αριθμό του ανταλλακτικού. Σημειώστε ότι στα μπλε κλισιόμετρα των μονοαξονικών Ιχνηλατών, οι σειριακοί αριθμοί βρίσκονται κολλημένοι στο καλώδιο τους ή στις βάσεις στήριξής τους επάνω στον Ιχνηλάτη. 
  5. Πρέπει άμεσα να αποσταλεί στην αποθήκη της DegerHellas το χαλασμένο ανταλλακτικό, με δική σας επιβάρυνση στα έξοδα αποστολής, συνοδευόμενο πάντα από νόμιμο παραστατικό για έλεγχο και ενδεχόμενη  αποστολή στη Γερμανία.
  6. Κατόπιν ελέγχου των σειριακών και της διάρκειας των εγγυήσεων, σας αποστέλλεται το ανταλλακτικό, με δική μας χρέωση στα έξοδα αποστολής, το οποίο πλέον έχει σημανθεί για χρήση στον ιχνηλάτη τον σειριακό του οποίου μας έχετε δηλώσει.
  7.  Αν το υλικό είναι εκτός εγγύησης θα σας αποσταλεί τιμολόγιο προς πληρωμή για αγορά νέου (εφόσον ζητηθεί από εσάς). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να σας επιστραφεί το χαλασμένο ανταλλακτικό, χρεώνεται το κόστος εργασίας ελέγχου από 80 € πλέον ΦΠΑ. *
  8.  Μετά την παρέλευση μιας εβδομάδας από την ενημέρωσή σας για το αποτέλεσμα του ελέγχου της βλάβης και εφόσον δεν προβείτε στην παραλαβή του χαλασμένου εκτός εγγύησης ανταλλακτικού, με δικά σας έξοδα από την έδρα μας, τότε το εξάρτημα θα σταλεί άμεσα στο πρόγραμμα ανακύκλωσης.

Παρατήρηση : Σημειώστε ότι η ανωτέρω διαδικασία απαιτεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί. Επιπλέον,  κυρίως τους καλοκαιρινούς και στις εορταστικές περιόδους, ενδέχεται να υπάρχει επιπλέον καθυστέρηση λόγω αδειών του προσωπικού  της εταιρίας μας. Κατά συνέπεια σας συνιστούμε να έχετε ως στοκ διαθέσιμα ανταλλακτικά που θα καλύψουν άμεσα τη ζημία της Φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και τις ενεργειακές-οικονομικές απώλειες του ιδιοκτήτη του πάρκου από τη μην ορθή λειτουργία των Ιχνηλατών. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε στην αποθήκη σας το κατάλληλο ανταλλακτικό, σας συνιστούμε να προβείτε σε αγορά κάποιου νέου ανταλλακτικού, ανεξαρτήτως της κάλυψης ή μη του χαλασμένου από εγγύηση.

* Τα χαλασμένα ανταλλακτικά , που δεν επιθυμείτε να σας επιστραφούν, διοχετεύονται στο πρόγραμμα ανακύκλωσης στο οποίο συμμετέχει ενεργά η DegerHellas , περισσότερα εδώ

                                           FAILURE REPORTS (σχετικά αρχεία)

 Μονοαξονικοί Ιχνηλάτες

 Διαξονικοί Ιχνηλάτες

Scroll to Top