Φωτοβολταϊκά και ασφαλιστικές καλύψεις

Deger Hellas

Εάν σκέφτεστε να αγοράσετε ηλιακούς συλλέκτες για το σπίτι σας ή να διαμορφώσετε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, βρίσκεστε στο σωστό μέρος. Το 2018, κάθε 100 δευτερόλεπτα εγκαθίσταται ένα καινούργιο φωτοβολταϊκό σύστημα και οι ερευνητές προβλέπουν ότι ο αριθμός αυτός θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Όταν εγκαθίσταται με επαγγελματικό τρόπο, χρησιμοποιείται και συντηρείται σωστά, η τεχνολογία των φωτοβολταϊκών είναι μια απίστευτη λύση χρησιμοποιώντας μια ανεξάντλητη πηγή ενέργειας : τον ήλιο.

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα είναι μια πολύτιμη επένδυση που πρέπει να ασφαλίζεται όπως ένα αυτοκίνητο ή ένα σπίτι για να προστατευτεί από χιλιάδες ευρώ έξοδα επισκευής ή αντικατάστασης στην περίπτωση που τυχαίνει να υποστεί μια δαπανηρή ζημιά. Από τη φύση τους τα ηλιακά πάνελ προορίζονται να τοποθετηθούν σε θέσεις που είναι εκτεθειμένες και συχνά είναι ευάλωτες σε φυσικά φαινόμενα και κλοπές.

Οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες θα συμφωνήσουν να ασφαλίσουν το φωτοβολταϊκό σας σύστημα με την προϋπόθεση να έχει εγκατασταθεί σωστά , να συντηρείται τακτικά και να έχει τα κατάλληλα πιστοποιητικά.

Μια ελαττωματική εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο φωτοβολταϊκό σύστημα από την αρχή, συμπεριλαμβανομένων πυρκαγιών και προβλημάτων μειωμένης απόδοσης.
Φροντίστε λοιπόν να προσλάβετε έναν πλήρως καταρτισμένο και εξειδικευμένο εργολάβο με καλά εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό για την εγκατάσταση , την προληπτική συντήρηση αλλά επίσης την αποκατάσταση μιας ζημιάς του φωτοβολταϊκού σας συστήματος .

 

ζημιές φωτοβολταϊκά
Η φωτό απεικονίζει ζημιές σε ενεργειακή εγκατάσταση (τρίτης εταιρίας, όχι DEGER)  στην  Αυστραλία.

Τα συστήματα ηλιακής Ιχνηλάτησης της DEGER διαθέτουν πιστοποίηση ευρωκώδικα, καθώς προχωράμε με πολύ σχολαστικά βήματα  παίρνοντας μέτρα απέναντι σε κάθε τέτοιoυ είδους πιθανή δυσάρεστη κατάσταση .

Ποιους κινδύνους μπορούμε να ασφαλίσουμε:

1. Απώλειες ή ζημιές σε ηλιακούς συλλέκτες ή εξοπλισμό λόγω κλοπής (καλωδίου, αλουμινίου και χαλκού από τις κατασκευές που είναι ο πιο συνηθισμένος κίνδυνος, αλλά και  κλοπής των πάνελ και μετατροπέων), φωτιάς, θύελλας, χαλάζιου, σεισμού, βανδαλισμού και άλλων πιθανών κινδύνων.

2. Απώλεια εσόδων και πώλησης ενέργειας λόγω διακοπής της παραγωγής που προκαλείται από απώλεια ή ζημιά στο φωτοβολταϊκό σύστημά σας,

3. Ευθύνη σας για τυχόν ζημιά σε τρίτους που προκλήθηκε από την φωτοβολταϊκή σας εγκατάσταση.

Συμπέρασμα : η συζήτηση με τον ασφαλιστικό σύμβουλο είναι ο καλύτερος τρόπος να αποφασίσετε τι είδους κάλυψη θα χρειαστείτε για την φωτοβολταϊκή σας εγκατάσταση και ποιους τυχόν κινδύνους πρέπει να προσέχετε.
Μπορούμε να ασφαλίσουμε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις τόσο στο έδαφος, όσο και σε οροφές κατοικιών και εμπορικών ακινήτων σε όλη την Ελλάδα.
Συνεργαζόμαστε πάνω από 35 χρόνια αποκλειστικά με φερέγγυες και έμπειρες ασφαλιστικές εταιρείες.

Κάρμεν Νυχά – βαν Λάρεν

Πιστοποιημένος Ασφαλιστικός Σύμβουλος
Αριθμός Μητρώου Επαγγελμ. Επιμελητηρίου Αθηνών : 255454

 Email.  carmen3003@hotmail.com     

Scroll to Top