Η διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΕΝ για 1% σε γη υψηλής παραγωγικότητας

Με  εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο ενέργειας και Περιβάλλοντος λίγες μέρες πριν διευκρινίζεται το άρθρο 24 του νόμου 4643/2019 , το οποίο καθορίζει το πλαίσιο  εγκατάστασης Φ/Β σταθμών σε αγροτική γη (<1% αγροτικής γης).

Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται η  επικείμενη έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος μικρότερης ή ίσης του 1 MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα και τον προσδιορισμό των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ενόψει των παραπάνω,  η αρμοδιότητα έλεγχου μη υπέρβασης του ορίου  θα ανήκει αποκλειστικά στον αρμόδιο διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ / ΑΔΜΗΕ ΑΕ), προκειμένου να χορηγήσει την οριστική προσφορά σύνδεσης και όχι στις αρμόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση Διευθύνσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών της Χώρας.

Ολόκληρο το έγγραφο της διευκρινιστικής αυτής εγκυκλίου  μπορείτε να το βρείτε και να το κατεβάσετε στη συνέχεια:

Scroll to Top