H DEGERhellas στηρίζει πλήρως τις προτάσεις του ΣΕΦ περί αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο του Νet Metering

Deger Hellas

Ως DEGERhellas  σας γνωστοποιούμε ότι συμφωνούμε απολύτως και στηρίζουμε πλήρως τις προτάσεις που δημοσιοποίησε ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)  σχετικά με τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για αυτοπαραγωγή ενέργειας και προώθηση των μικρών παραγωγών .

Πιο συγκεκριμένα ο ΣΕΦ  δημοσιοποιεί την απογοήτευσή του  σχετικά με τον απολογισμό του προγράμματος αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (net metering). Παράλληλα τονίζει ότι η ανάπτυξη του προγράμματος είναι 30 φορές μικρότερη σε σχέση με το αντίστοιχο πρόγραμμα του 2010 περί ηλιακών στεγών. Το νούμερο αυτό καθίσταται ιδιαίτερα απογοητευτικό, εάν αναλογιστεί κανείς ότι και τα δύο προγράμματα υλοποιήθηκαν εν μέσω οικονομικής ύφεσης, πράγμα που σημαίνει ότι τα αίτια της έως τώρα αποτυχίας του προγράμματος net metering είναι βαθύτερα της οικονομικής ύφεσης, η οποία σίγουρα έχει ρίξει τη σκιά της σε κάθε έκφανση της οικονομικής ζωής του τόπου.

Ο ΣΕΦ τονίζει στη συνέχεια ότι οι ευθύνες θα πρέπει να αναζητηθούν στο θεσμικό πλαίσιο το οποίο στη καλύτερη των περιπτώσεων θα λέγαμε ότι”χωλαίνει” , προτείνοντας παράλληλα κάποιες θεσμικές αλλαγές που θα βελτιώσουν σημαντικά τη κάτασταση. Σκοπός των προτάσεων του ΣΕΦ είναι η μείωση του συνολικού χρόνου απόσβεσης της επένδυσης στην αγορά ενός μικρού οικιακού συστήματος αυτοπαραγωγής από τα δέκα χρόνια που είναι σήμερα. Το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτείται για να γίνει η τελική απόσβεση καθιστούν μη ελκυστικό το πρόγραμμα στο ευρύ κοινό, ενώ αυτός που τελικά θα το επιλέξει ασφυκτιεί από τις πολύ χαμηλές τιμές που αγοράζεται η ενεργειακή παραγωγή του, όπως και από το  αντιπαραγωγικό και άδικο για τον αυτοπαραγωγό υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.

Στις προτάσεις του ΣΕΦ εμπεριέχεται αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των χρεώσεων του ΥΚΩ  (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας). Δηλαδή, προτείνεται να υπολογίζεται επί της απορροφώμενης ενέργειας και όχι επί του συνόλου της καταναλισκόμενης ενέργειας  το οποίο ισχύει ως σήμερα και αποτελεί έναν παραλογισμό , εκτός από κατάφωρη αδικία για τον αυτοπαραγωγό. Μόνο και μόνο με αυτή την αλλαγή του τρόπου χρέωσης , αυτόματα μειώνεται ο χρόνος απόσβεσης για τα οικιακά συστήματα κατά ένα ολόκληρο έτος, από τα συνολικά δέκα έτη χρειάζεται με το ισχύον καθεστώς.

Μια άλλη  πρόταση του ΣΕΦ είναι να παρέχεται η δυνατότητα του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού σε όλες τις κατηγορίες αυτοπαραγωγών , δηλαδή σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο υφίστανται  διακρίσεις οι οποίες αποκλείουν κάποιες κατηγορίες επαγγελματιών, όπως π.χ ξενοδόχους, επαγγελματίες σε νησιά και προστατευόμενους οικισμούς και περιοχές. Επίσης ο ΣΕΦ διαμηνύει ότι θα πρέπει στις περιπτώσεις αυτές  να επιτρέπεται ο συμψηφισμός απορροφηθείσας και εγχυθείσας ενέργειας που αντιστοιχούν σε παροχές οποιουδήποτε επιπέδου τάσης. 

Κάποιες ακόμα από τις προτάσεις του ΣΕΦ έχουν ως εξής :

 Να μην είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού σταθμού στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις κατανάλωσης. 

Να χρησιμοποιηθεί ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός για τη καταπολέμηση της φτώχειας και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
Σε συγκεκριμένα τιμολόγια εμπορικών και βιομηχανικών καταναλωτών να μην υπάρχει ανώτατο όριο για αυτοπαραγωγή εικονική και μη.

Πρόβλεψη χρήσης του εικονικού net metering από τις εταιρίες Διαχείρισης ή και Ανάπτυξης επιχειρηματικών πάρκων που θα λειτουργούν έτσι ως φορείς συλλογικής εκπροσώπησης (aggregators) ώστε να αντιστοιχίζουν ένα φωτοβολταϊκό σταθμό σε ένα ή περισσότερους μετρητές κατανάλωσης εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

Να γίνει άμεσα επιτρεπτό από τον ΔΕΔΔΗΕ η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης συνδυαστικά με συστήματα αυτοπαραγωγής και να γίνει καθορισμός των σχετικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων.

Να δοθούν περαιτέρω κίνητρα για την αποθήκευση, χωρίς να αποκλείεται και το κίνητρο της επιδότησης για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο με τις προτάσεις του ΣΕΦ  εδώ .

Scroll to Top