Αναβάθμιση Φωτοβολταϊκής εγκατάστασης στη Νέα Σελεύκεια Θεσπρωτίας (Δήμος Ηγουμενίτσας)

Degerhellas Νέα Σελέυκεια

Μια νέα Αναβάθμιση Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης με τα  συστήματα Ιχνηλάτησης της DEGER έλαβε χώρα στη Νέα Σελεύκεια του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Στον κάθε ένα από τους ιχνηλάτες της DEGER, TOPtracker 40 NT έχουν τοποθετηθεί 22 ΦΒ πάνελ aleo S19 305 W σε μια στοιχειοσειρά.  Ανά 3 στοιχειοσειρές, και αντιστοίχως 3 Ιχνηλάτες, λειτουργεί ένας Ιnverter SMA STP 20000 TL. Ως παραπάνω αναβαθμίστηκαν 2 ΦΒ εγκαταστάσεις αδειοδοτηθείσας ισχύος 20 KW.

Το έργο εκτελέσθηκε από την εταιρία “CHRISTOU ENGINEERING” , ενώ παράλληλα ανήκει και στην ιδιοκτησία της.

Ο μονοαξονικός Ιχνηλάτης TOPtracker 40NT@30° αποτελεί παγκοσμίως μαζί με τον ΤOPtracker 8.5 τα πιο διαδεδομένα συστήματα Ιχνηλάτησης μονού άξονα της DEGER. Η ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας που απαιτεί και τα πολύ μικρά κόστη συντήρησής του μακροχρόνια  το έχουν οδηγήσει στη πρωτοπορία. Ιδιαίτερα αν συνυπολογίσουμε τα υψηλά στάνταρ της απόδοσής  του, καταλαβαίνουμε όλοι γιατί προτιμάται από πάρα πολλούς εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών συστημάτων παγκοσμίως. Πλέον, η νέα μονοαξονική σειρά  S αναλαμβάνει τη σκυτάλη στον τομέα της Ιχνηλάτησης έχοντας ενσωματωμένες πολλές νέες βελτιώσεις σε πιο αποτελεσματικά κόστη.

Deger 40NT

φωτό: Εγκατάσταση 18 ΤOPtracker 40 NT @30° στην Ολυμπία (2010)

Στα χαρακτηριστικά του να τονίσουμε ότι εφαρμόζεται για πάνελ επιφάνειας έως 40 τετραγωνικά μέτρα, ενώ έχει ανθεκτικότητα σε συνθήκες πίεσης  ανέμου θεμελιώδους ταχύτητας έως και 102 χιλιομέτρων την ώρα. Είναι κατάλληλος για εγκατάσταση στην ύπαιθρο,  και ειδικά ενισχυμένος ώστε να αντέχει μεγάλες ανεμοπιέσεις αφού τα συστήματα αυτά δεν έρχονται σε ασφαλή οριζόντια θέση. Αυτή η σχεδιαστική επιλογή έδωσε εγκαταστάσεις με μεγάλες αποδόσεις, σε υψηλά όμως κόστη. Πλέον η Σειρά S έρχεται να δώσει λύσεις σε συγκεκριμένα θέματα κόστους προσφέροντας ιδιαίτερες αποδόσεις.

(οι φωτό που παρατίθενται στη συνέχεια είναι από το Φωτοβολταϊκό πάρκο στη Νέα Σελεύκεια)

Scroll to Top