Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε για νέες αλλαγές που δίνουν σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας

Ο τομέας των Φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ευρωπαϊκή αγορά πήρε μια μεγάλη ένεση βιωσιμότητας στις 21 -2- 2018. H επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας  ψήφισε νέους κανονισμούς, οι οποίοι καταρτίστηκαν με γνώμονα την περαιτέρω στροφή στην αειφόρο ανάπτυξη και πιο συγκεκριμένα  στην παραγωγή ενέργειας από Φωτοβολταϊκά συστήματα.

Σύμφωνα με τον Πανευρωπαϊκό οργανισμό Φωτοβολταϊκών εταιριών Solar Power οι αλλαγές που ψηφίστηκαν θα βελτιώσουν κατά πολύ την αγορά των Φωτοβολταϊκών και θα επιφέρουν νέα ανάπτυξη στον κλάδο. Το περιβαλλοντικό και ενεργειακό μέλλον της Ε.Ε  προμηνύεται ευοίωνο , καθώς θα βασίζεται σε πιο ευέλικτες και ανταγωνιστικές αγορές, που θα υποστηρίζουν παράλληλα πιο ενεργό και αυξημένο ρόλο στις ΑΠΕ και στον Φωτοβολταϊκό κλάδο.

Ορισμένες από τις θετικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν ως εξής :

Υλοποιείται περαιτέρω άνοιγμα του ανταγωνισμού και των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας έτσι ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα και χωρίς διακρίσεις οι μικρότεροι παραγωγοί  – ιδιοκτήτες Φωτοβολταϊκών ταυτόχρονα μαζί με τους παραδοσιακά ισχυρούς του κλάδου.

Το προνομιακό καθεστώς μεταχείρισης παραμένει για τις υπάρχουσες Φωτοβολταϊκές εγκατάστασεις, ενώ πλέον επεκτείνεται για τις μικρότερες  έως 500 kW και έως τα 250 kW  από το 2026. 

 Θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες διασφάλισης μιας δίκαιης  μεταχείρισης προς όσους παράγουν και ταυτόχρονα καταναλώνουν ηλιακή ενέργεια.

Παρέχεται πλέον ισχυρή προστασία ενάντια στην περικοπή της ηλιακής ενέργειας όπου και όταν αυτή συντελείται από τις  τοπικές αρχές που επικαλούνται  συνήθως λόγους ασφαλείας του ηλεκτρικού δικτύου.

 Κρίνονται αναγκαία η απλοποίηση και ο εξορθολογισμός των διαδικασίων έγκρισης για νέες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις μικρού μεγέθους.

Αφαιρούνται τα εμπόδια που υπήρχαν στην δημιουργία νέων  συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Προστατεύεται το δικαίωμα στην εικονική αυτοπαραγωγή το οποίο βρίσκεται υπό αμφισβήτηση σε ορισμένες χώρες – μέλη της Ενώσεως.

Δημοσίευονται συγκεκριμένες προδιαγραφές που αναβαθμίζουν τον ρόλο και κάνουν πιο ευέλικτη τη διαδικασία της αποθήκευσης ενέργειας.

Η χρήση των μηχανισμών CRM που πραγματοποιεί πληρωμές ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τη χωρητικότητα της ισχύος, ελαχιστοποιείται με στόχο ένα νέο πιο φιλικό στο περιβάλλον πλαίσιο. Οι μηχανισμοί CRM θα ενεργοποιούνται με χρονικούς περιορισμούς και μόνο εφόσον δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή .

Τέλος, οι παρεχόμενες υπηρεσίες δικτύου βελτιώνονται όσον αφορά  τους μικρότερους παραγωγούς ενέργειας με τη χρήση των πλέον σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών.

Eυελπιστούμε ότι όλα τα παραπάνω θα ληφθούν υπόψιν και θα εισαχθούν στην Ενεργειακή πολιτική της χώρας μας, καθώς είναι υποχρεωτική η  συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες. 

Scroll to Top