Oι σημαντικές ρυθμίσεις του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου που αφορούν τα φωτοβολταϊκά

φωτοβολταϊκά

To νέο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο Ιχνηλατήθηκε από τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών, ο οποίος και απέστειλε προς ενημέρωση μας, μια ανάλυση των κυριότερων νέων συνισταμένων που αφορούν τον Φωτοβολταϊκό κλάδο. 

Περιληπτικά, αξίζει να αναφέρουμε ένα μικρό μέρος των πολλών αλλαγών που έρχονται :

Όσον αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση:

1) Αυξάνεται το όριο περιβαλλοντικής απαλλαγής φωτοβολταϊκών σταθμών από το 0,5 MWp στο 1 MWp (άρθρο 126).

2 Καταργείται η ρύθμιση που προέβλεπε ΕΠΟ για σταθμούς που γειτνιάζουν, σε απόσταση μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) μέτρων, με σταθμό Α.Π.Ε. της ίδιας τεχνολογίας που είναι εγκατεστημένος σε άλλο γήπεδο και έχει εκδοθεί γι’ αυτόν άδεια παραγωγής ή απόφαση Ε.Π.Ο. ή προσφορά σύνδεσης, η δε συνολική ισχύς των σταθμών υπερβαίνει τα παραπάνω καθοριζόμενα όρια (άρθρο 126).

3) Μείωση του χρόνου της περιβαλλοντικής αδειοδότησης για την Κατηγορία Α2 (άρθρο 2).

4)Παρατείνεται η διάρκεια ισχύος της ΑΕΠΟ σε δεκαπέντε (15) έτη (από 10 έτη που είναι σήμερα), εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή των δεδομένων βάσει των οποίων εκδόθηκε. Η παράταση ισχύει και για τις ΑΕΠΟ που βρίσκονται σήμερα σε ισχύ.

5) Με το άρθρο 44, το νομοσχέδιο καθορίζει 4 διακριτές ζώνες στις περιοχές Natura: α) Ζώνη απόλυτης προστασίας της φύσης β) Ζώνη προστασίας της φύσης γ) Ζώνη διαχείρισης οικοτόπων και ειδών και δ) Ζώνη βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων. Στις δύο πρώτες ζώνες δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, ενώ στις άλλες δύο επιτρέπεται.

6) Με το άρθρο 128, καταργείται η κατ’ εξαίρεση δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας εφόσον αυτές έχουν πρόσωπο σε εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων (200) μέτρων από τον άξονα εθνικών, επαρχιακών οδών και εκατόν πενήντα (150) μέτρων από τον άξονα των δημοτικών οδών.

Με το άρθρο 11 του νομοσχεδίου.επέρχεται μία σημαντική αλλαγή, αφού καταργείται η Άδεια Παραγωγής και αντικαθίσταται με τη Βεβαίωση Παραγωγού Ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, ενώ δεν απαιτείται Βεβαίωση Παραγωγού για όσα έργα εξαιρούνταν και από την Άδεια Παραγωγής (δηλαδή στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών για έργα ισχύος ≤1 MWp).

Στο άρθρο 17, προβλέπεται η εφάπαξ καταβολή Τέλους Έκδοσης Βεβαίωσης. Από την υποχρέωση καταβολής του τέλους εξαιρούνται οι Αυτοπαραγωγοί, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα να καταβάλλεται σε δύο (2) δόσεις.

Με το άρθρο 122 δίνεται παράταση ισχύος τεσσάρων (4) μηνών στις εξής περιπτώσεις αδειών και στις προθεσμίες εκτέλεσης έργων:

i) Στη διάρκεια ισχύος των αδειών εγκατάστασης και των οριστικών προσφορών σύνδεσης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ οι οποίες λήγουν από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021.

ii) Στις προθεσμίες για τη θέση σε δοκιμαστική λειτουργία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν επιλεγεί ή επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), όπως ισχύει, με υποχρέωση θέσης αυτών σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021.

iii) Στην ημερομηνία εφαρμογής των νέων Τιμών Αναφοράς για σταθμούς ΑΠΕ των κατηγοριών 29α, 29β, 30α, 30β, 30γ του Πίνακα 1 της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4414/2016 (Α’ 149)

Το νομοσχέδιο επίσης προβλέπει αύξηση τιμών αποζημίωσης για παλιά αγροτικά φωτοβολταϊκά.

Ολόκληρο το κείμενο – περίληψη του ΣΕΦ που περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, τις νέες ταρίφες καθώς και πολύ σημαντικά σχόλια-παρατηρήσεις, παρατίθενται προς ανάγνωση στη συνέχεια. Από τη πλευρά μας ευχαριστούμε τον Σύνδεσμο για τη συνεχή και πλήρη ενημέρωση που παρέχει στα μέλη του.

Scroll to Top