Ο μακροπρόθεσμος ενεργειακός προγραμματισμός της Ελλάδος : Ποιες είναι οι θέσεις του ΣΕΦ

Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών

Στις 29 Μαρτίου 2018 ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) παρουσίασε επίσημα τις θέσεις – προτάσεις του αναφορικά με τον δωδεκαετή ενεργειακό σχεδιασμό της Ελλάδας, δηλαδή έως το έτος 2030. Να τονίσουμε σ’ αυτό το σημείο ότι οι θέσεις του , ταυτίζονται απολύτως με τις απόψεις της DEGERHellas, η οποία αποτελεί και τακτικό μέλος του ΣΕΦ.

 Σύμφωνα με τον ΣΕΦ θα πρέπει ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός  (έως το 2030) της χώρας μας να κινείται στους παρακάτω άξονες : 

 α) Εφαρμογή σε πράξη του νόμου 3851/2010, που ορίζει ότι “η προστασία του κλίματος, μέσω της προώθησης  της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε., αποτελεί περιβαλλοντική και ενεργειακή προτεραιότητα υψίστης σημασίας για τη χώρα”. 

β) Οι ενεργειακές ανάγκες θα πρέπει να καλύπτονται από εγχώριους, ανεξάντλητους και περιβαλλοντικά ασφαλείς πόρους.

γ) Η διείσδυση των ΑΠΕ στη κατανάλωση  ενέργειας θα πρέπει να υπερκαλύπτει τους στόχους για τους οποίους έχει δεσμευτεί η Ελληνική Πολιτεία διεθνώς , αλλά και στο εσωτερικό της. Από το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο έχει οριστεί ως εφικτός στόχος, συμμετοχή της τάξης του 35% στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας, ενώ μια πρόσφατη μελέτη της DG ENER ανεβάζει τον εφικτό στόχο συμμετοχής στο 45%.

δ)  Ένα τόσο σημαντικό μερίδιο συμμετοχής των ΑΠΕ στην ακαθάριστη κατανάλωση ενέργειας μπορεί να υποστηριχθεί τεχνικά μέσω ενός συνδυασμού ευέλικτων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

ε) Οι παραπάνω περιβαλλοντικοί στόχοι θα πρέπει να επιτυγχάνονται χωρίς μεγάλη οικονομική επιβάρυνση των πολιτών και του κρατικού προϋπολογισμού.

Degerhellas PV Power

Μέσα σ αυτό το πλαίσιο , ο ελάχιστος στόχος για την Ελλάδα στον τομέα των Φωτοβολταϊκών  θα πρέπει να είναι τα τα 6,5 GWp συνολικής εγκατεστημένης ισχύος έως το 2030. Τα φωτοβολταϊκά εισέρχονται σε μια νέα εποχή, αποτελώντας  τη φθηνότερη ενεργειακή τεχνολογία με τις εκτιμήσεις από τους ειδικούς να κάνουν λόγο για  σημαντική περαιτέρω μείωση του κόστους στα επόμενα χρόνια. Αν συνδυάσουμε όλα τα παραπάνω, με τα τεράστια βήματα προς τα εμπρός που έχει κάνει ο τομέας αποθήκευσης της ενέργειας , το νούμερο των 6,5 GWp φαντάζει μικρό και δύναται να αναθεωρηθεί σε νέα αρκετά υψηλότερα επίπεδα.

Υπό τον πρίσμα ενός ευέλικτου ενεργειακού σχεδιασμού που θα αφήνει περιθώρια σε νέες μεταβολές, όπως έγινε στο παρελθόν με την εντυπωσιακή μείωση του κόστους των Φωτοβολταϊκών,  ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών προτείνει τα εξής μέτρα:

i)  Κατάργηση των Αδειών Παραγωγής, Εγκατάστασης και Λειτουργίας για τα φωτοβολταϊκά και πρόταση ενός νέου σχήματος αδειοδότησης, εποπτείας και ελέγχου των επενδύσεων που θα είναι απαγκιστρωμένο από τις παρωχημένες, οικονομικά και τεχνολογικά, αγκυλώσεις του παρελθόντος.

ii) Αποσαφήνιση θεμάτων χωροθέτησης φωτοβολταϊκών σταθμών.

iii) Εγκατάσταση, υπό προϋποθέσεις, φωτοβολταϊκών σε ένα μικρό ποσοστό της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.

iv) Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε αδόμητα οικόπεδα.

v) Υπογραφή υπουργικής απόφασης για άμεσο καθορισμό εγγυημένων τιμών σε φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος <500 kWp (σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ).

vi) Βελτίωση του καθεστώτος αυτοπαραγωγής (net-metering) και  παροχή της δυνατότητας εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual net metering) προς όλες τις κατηγορίες αυτοπαραγωγών με σκοπό τη καταπολέμηση της ενεργειακής ένδειας.

vii) Προώθηση της τεχνολογίας της αποθήκευσης ενέργειας και εναρμονισμός του σύγχρονου πλαισίου σε βάση με τα τεράστια τεχνολογικά άλματα που έχει πραγματοποιήσει.

 viii) Διευκόλυνση, κίνητρα και εγγυήσεις για την ουσιαστική ενεργοποίηση Εταιριών Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs).

 ix) Να συμπεριληφθούν τα φωτοβολταϊκά  στα Καθεστώτα Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης.

 

Συμπερασματικά πρέπει να τονίσουμε ότι οι σχεδιασμοί του παρελθόντος  απέτυχαν όχι εξαιτίας τεχνικών κριτηρίων, αλλά λόγω λανθασμένων πολιτικών αποφάσεων και εκτιμήσεων που υποτίμησαν κάποιες τεχνολογίες, ιδίως αυτή των Φωτοβολταϊκών, όπως και αυτή της αποθήκευσης ενέργειας. Πλέον στον τομέα της ενεργειακής αποθήκευσης παρατηρείται κάθε δύο χρόνια εντυπωσιακή μείωση του κόστους κατά 34% με άμεση πρόβλεψη από το 2023, τέτοια συστήματα σε συνδυασμό με Φωτοβολταϊκά, να αποτελούν φθηνότερη λύση από τις συμβατικές πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

 

                                                                                                                                                               πηγή : Helapco.gr

Blog

Scroll to Top