Συντήρηση εμβόλου

Λίπανση ατέρμονα εμβόλου

-Τεχνικές συμβουλές – 

Σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της βέλτιστης λειτουργίας του κινητήρα ανύψωσης του τράκερ (έμβολο, ΕΜΟ Elevation Motor) διαδραματίζει η ελαχιστοποίηση των τριβών του ατέρμονα άξονα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Αυτός είναι προπληρωμένος με λιπαντικό από την κατασκευή του και δεν έρχεται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον, όντας προστατευμένος από το σωλήνα αλουμινίου, με την πλαστική τάπα στο άκρο του, και την φυσούνα (Bellow).

Η οδηγία της DEGER αναφέρει ότι δεν χρειάζεται λίπανση ο ατέρμονας. Επειδή υπάρχει πιθανότητα όμως κατά τη διάρκεια λειτουργίας του εμβόλου είτε η πλαστική τάπα να πέσει, είτε η φυσούνα (bellow) να σκιστεί, καλό θα είναι να ελέγχεται για τυχόν «στέγνωμα» του λιπαντικού του ατέρμονα ή και ύπαρξη σκόνης πάνω του. Κατόπιν τούτων οι ενέργειες κατά τη διάρκεια της συντήρησης, από εξειδικευμένο συνεργάτη της DEGERHellas  που πρέπει να λαμβάνουν χώρα είναι:

Α. Στερέωση της πλαστικής τάπας με τρόπο τέτοιο ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα αποκόλλησής της

Β. Αντικατάσταση της φυσσούνας εάν έχει σκιστεί

Γ. Έλεγχος ύπαρξης σκόνης στον ατέρμονα. Εάν υπάρχει, πρέπει να καθαριστεί και να λιπανθεί.

Δ. Έλεγχος ύπαρξης λιπαντικού στον ατέρμονα. Εάν δεν υπάρχει, τότε λιπαίνουμε με σπρέι γραφίτη, από απόσταση γύρω στα 20 εκατοστά, ολόκληρο τον ατέρμονα άξονα μέχρι να λιπανθεί πλήρως.

 

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην αφαίρεση του προστατευτικού σωλήνα αλουμινίου καθώς το εσωτερικό σπείρωμα, με το οποίο αναρτάται στο έμβολο, έχει λεπτό σπείρωμα, και να γίνει με τρόπο τέτοιο ώστε να μην υπάρξει καμία πιθανότητα τραυματισμού του.

 

Επίσης σημαντικό είναι να ελεγχθεί η καλή λειτουργία των διακοπτών (limitswitch) του εμβόλου και επίσης η ορθότητα ως προς τη θέση, και σταθερότητα ως προς τη σύσφιξη, των δαχτυλιδιών τα οποία ενεργοποιούν τους διακόπτες.

Blog

Scroll to Top