Συντήρηση Υλικού

Ανθεκτικά και Αξιόπιστα Υλικά

Οι “έξυπνοι” ιχνηλάτες Deger είναι κατασκευασμένοι από ανθεκτικά και ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αποδώσουν αξιόπιστα ακόμα και στις πιο αντίξοες καιρικές συνθήκες. Η ασφαλή τους λειτουργία και η δυνατότητά τους να αποδίδουν στο μέγιστο είναι τα στοιχεία που μας δίνουν το προσδοκώμενο υψηλό ενεργειακό αποτέλεσμα καθημερινά.

Για να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις αυτές, απαιτείται τουλάχιστον μια φορά ανά έτος η συντήρησή τους. Εμείς ως DEGERhellas συνιστούμε ως ενδεδειγμένη και προτιμώμενη επιλογή την συντήρηση τoυ εγκατεστημένου εξοπλισμού κάθε εξάμηνο πραγματοποιώντας έλεγχο 14 σημείων .

O έλεγχος 14 σημείων συνίσταται στα εξής :

α. Έλεγχος ορθής τοποθέτησης αισθητήρα/ων ανέμου 
β. Έλεγχος συστήματος συγκράτησης πάνελ (ορθή τοποθέτηση τεγίδων, ορθή τοποθέτηση πάνελ βάσει εγκεκριμένου σχεδίου του γερμανικού οίκου). 
γ. Έλεγχος λειτουργίας αισθητήρα ανέμου (διαπίστωση ορίου ασφαλείας ταχύτητας ανέμου) 
δ. Έλεγχος ροπών σύσφιξης κοχλίων στις κεφαλές που φέρουν το κιβώτιο περιστροφής αζιμουθίου.
ε. Έλεγχος κεντραρίσματος των εμβόλων λειτουργίας ύψους (EMO) 
στ. Δειγματοληπτικός έλεγχος ροπών σύσφιξης των κοχλίων συγκράτησης τεγίδων.
ζ.  Δειγματοληπτικός έλεγχος ροπών σύσφιξης των κοχλίων συγκράτησης πάνελ.
η.  Έλεγχος ορθής τοποθέτησης αισθητήρων MLD σε κάθε ιχνηλάτη (αζιμούθιο & ζενίθ) αν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες.
θ. Οπτικός έλεγχος/ηλεκτρολογικές μετρήσεις ενδείξεων ηλεκτρονικών κιτίων ιχνηλάτη (Energy Converter 5), αμπερομετρήσεις στους κινητήρες.
ι. Έλεγχος τερματικού διακόπτη αζιμουθιακής κίνησης σε κάθε ιχνηλάτη.  
κ. Μετρήσεις ποιότητας σήματος από τη συρμάτωση του CCB.
λ. Οπτικός Έλεγχος σε όλα τα υποσυστήματα ιχνηλατών.
μ. Κατάσταση και φθορά των εμβόλων του elevation.
ν. Ποιότητα λίπανσης του υλικού συμφώνως των εγχειριδίων συντήρησης.

Εμείς ως DEGERhellas συνιστούμε ως ενδεδειγμένη και προτιμώμενη επιλογή την συντήρηση τoυ εγκατεστημένου εξοπλισμού κάθε εξάμηνο πραγματοποιώντας έλεγχο 14 σημείων .

Οι ηλιακοί Ιχνηλάτες της DEGER έχουν πληρωθεί στο εργοστάσιο με ένα φιλικό προς το περιβάλλον γράσο, το οποίο και είναι απολύτως εξειδικευμένο για τα SlewDrives του κάθε μοντέλου. Τα εγκεκριμένα γράσσα συντήρησης μπορείτε να προμηθευθείτε από τη Degerhellas.

Για περαιτέρω πληροφορίες και για την αποστολή σε εσάς του ελληνικού εγχειριδίου συντήρησης  παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη DEGERhellas.

Scroll to Top