Επιδότηση ως 1200 ευρώ σε αγρότες ανά kW για ενεργειακό συμψηφισμό ( net metering) σε γεωτρήσεις, αποθήκες και ψυγεία

Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των εκμεταλλεύσεων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που καλύπτει επενδύσεις σε ΦΒ πάνελ, επεκτείνεται. Πλέον θα περιλάμβανει και τις εγκατάστασεις σε πομόνες γεωτρήσεων, αποθήκες και ψυγεία , πέραν τους στάβλους και τα θερμοκήπια που ίσχυε ως σήμερα. Να υπενθυμίσουμε ότι επιδοτούνται αποκλειστικά οι επενδύσεις που αφορούν την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των