Καρδίτσα : Νέα μονοαξονικά φωτοβολταϊκά πάρκα 500 kW στις Σοφάδες

Oι μονοαξονικοί μας Ιχνηλάτες S100-SR κατακτούν τον Θεσσαλικό κάμπο καθώς δίνουν ζωή σε 4 νέα Φωτοβολταϊκά πάρκα, ισχύος 500 kW το κάθε ένα, στη περιοχή των Σοφάδων, Ν. Καρδίτσας. Σε κάθε ενεργειακή εγκατάσταση τοποθετήθηκαν 16 ιχνηλάτες S100-SR , με τον καθένα να φέρει 72 ΦΒ πάνελ bifacial (διπλής όψεως) ισχύος 435W -440W.  Ως εκ τούτου,