φορτωση στη DEGER

Θα συνεχιστεί η αλματώδης άνοδος της τιμής του χάλυβα;

Σημείωση DEGERHELLAS : Το παρακάτω κείμενο αναδημοσιεύεται από την σελίδα της Τεχνικής Ανάπτυξης στο facebook, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ. Ενδεχομένως , κάποια από τα δεδομένα που αναγράφονται στη σχετική μελέτη (αναρτήθηκε στις 17 Μαρτίου 2021) να  έχουν  ήδη μεταβληθεί ή πρόκειται να μεταβληθoύν επί της παρούσης. Πάντως, σύμφωνα με την έως τώρα  πληροφόρησή μας,