αισθητήρες χιονιού και ανέμου

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΙ ΧΙΟΝΙΟΥ ΣΤΑ ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Από τα σημαντικότερα εξαρτήματα για την εύρυθμη λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου είναι ο αισθητήρας ανέμου (wind sensor) και ο αισθητήρας χιονιού (snow sensor), οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι με τις κεντρικές μονάδες ελέγχου EK-S1. Παρακάτω, εξηγούμε αναλυτικότερα τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία τους : Η μονάδα EK-S1 συνδέεται μέσω CAN-Bus με τις υπόλοιπες EK-S1 του

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΝΕΜΟΥ ΚΑΙ ΧΙΟΝΙΟΥ ΣΤΑ ΜΟΝΟΑΞΟΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Read More »