Ευνοϊκές τροπολογίες για τα Φωτοβολταϊκά έφερε ο νέος νόμος 4546

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ του Ν.4546/2018 με σημαντικές τροπολογίες για τα φωτοβολταϊκά. 1. Επαναφέρεται το παλιό καθεστώς πολεοδομικής αδειοδότησης (δεν θα απαιτείται δηλαδή οικοδομική άδεια για φωτοβολταϊκά αλλά έγκριση μικρών εργασιών ή και απαλλαγή από αυτήν για κτίρια και έως 100 kWp). 2. Δίνεται παράταση για πληρωμή του τέλους διατήρησης άδειας παραγωγής έτους 2016 έως και τις 30/6/2018. 3. Δίνεται

Ευνοϊκές τροπολογίες για τα Φωτοβολταϊκά έφερε ο νέος νόμος 4546 Read More »