νομοθεσία

φωτοβολταϊκά

Oι σημαντικές ρυθμίσεις του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου που αφορούν τα φωτοβολταϊκά

To νέο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο Ιχνηλατήθηκε από τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών, ο οποίος και απέστειλε προς ενημέρωση μας, μια ανάλυση των κυριότερων νέων συνισταμένων που αφορούν τον Φωτοβολταϊκό κλάδο.  Περιληπτικά, αξίζει να αναφέρουμε ένα μικρό μέρος των πολλών αλλαγών που έρχονται : Όσον αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση: 1) Αυξάνεται το όριο περιβαλλοντικής απαλλαγής φωτοβολταϊκών σταθμών από

Η διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠΕΝ για 1% σε γη υψηλής παραγωγικότητας

Με  εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο ενέργειας και Περιβάλλοντος λίγες μέρες πριν διευκρινίζεται το άρθρο 24 του νόμου 4643/2019 , το οποίο καθορίζει το πλαίσιο  εγκατάστασης Φ/Β σταθμών σε αγροτική γη (<1% αγροτικής γης). Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται η  επικείμενη έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός

Τα φωτοβολταϊκά επανέκαμψαν μέσα στο 2019: Στατιστική ανάλυση της Ελληνικής αγοράς

Ανακοινώθηκαν από τον ΣΕΦ τα επίσημα στατιστικά της Ελληνικής αγοράς Φωτοβολταϊκών για το έτος 2019, με τα νούμερα να αποτυπώνουν ότι ήταν μια καλή χρονιά για τον ΦΒ κλάδο συνολικά. Σύμφωνα λοιπόν με τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών η τάση είναι ο κλάδος να επανέλθει σύντομα σε μεγέθη της τάξης των εκατοντάδων μεγαβάτ ετησίως. Το 2019,

Deger Hellas

Nέες κατηγορίες και ταρίφες για Φωτοβολταϊκά συστήματα εκτός διαγωνισμών

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ που ορίζει νέες κατηγορίες και νέες ταρίφες για φωτοβολταϊκά εκτός διαγωνισμών. Τα σημαντικά σημεία του ΦΕΚ σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών είναι τα εξής: 1. Ορίζεται μα νέα κατηγορία έως 200 kWp με τη λογική ότι, αν μελλοντικά συνεχιστούν οι διαγωνισμοί, τα έργα >200kWp να έχουν υποχρέωση συμμετοχής σε διαγωνισμούς. 2.

Deger Hellas

Κατάργηση της υφιστάμενης διαδικασίας για άδεια παραγωγής. Έρχεται απλοποίηση των πάντων με τις νέες διατάξεις

Σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε από τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών , ένα από τα σημαντικότερα αιτήματά του, για το οποίο προσπαθεί εδώ και χρόνια, γίνεται πραγματικότητα. Η άδεια παραγωγής καταργείται και αντικαθίσταται από μια απλή ηλεκτρονική διαδικασία και μια βεβαίωση καταχώρησης σε ένα ηλεκτρονικό αρχείο. Η αλλαγή αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη. Μέχρι πρόσφατα,

Scroll to Top