τιμές

φορτωση στη DEGER

Θα συνεχιστεί η αλματώδης άνοδος της τιμής του χάλυβα;

Σημείωση DEGERHELLAS : Το παρακάτω κείμενο αναδημοσιεύεται από την σελίδα της Τεχνικής Ανάπτυξης στο facebook, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ. Ενδεχομένως , κάποια από τα δεδομένα που αναγράφονται στη σχετική μελέτη (αναρτήθηκε στις 17 Μαρτίου 2021) να  έχουν  ήδη μεταβληθεί ή πρόκειται να μεταβληθoύν επί της παρούσης. Πάντως, σύμφωνα με την έως τώρα  πληροφόρησή μας,

Deger Hellas

Nέες κατηγορίες και ταρίφες για Φωτοβολταϊκά συστήματα εκτός διαγωνισμών

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ που ορίζει νέες κατηγορίες και νέες ταρίφες για φωτοβολταϊκά εκτός διαγωνισμών. Τα σημαντικά σημεία του ΦΕΚ σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών είναι τα εξής: 1. Ορίζεται μα νέα κατηγορία έως 200 kWp με τη λογική ότι, αν μελλοντικά συνεχιστούν οι διαγωνισμοί, τα έργα >200kWp να έχουν υποχρέωση συμμετοχής σε διαγωνισμούς. 2.

Scroll to Top