Θα συνεχιστεί η αλματώδης άνοδος της τιμής του χάλυβα;

φορτωση στη DEGER

Σημείωση DEGERHELLAS : Το παρακάτω κείμενο αναδημοσιεύεται από την σελίδα της Τεχνικής Ανάπτυξης στο facebook, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ. Ενδεχομένως , κάποια από τα δεδομένα που αναγράφονται στη σχετική μελέτη (αναρτήθηκε στις 17 Μαρτίου 2021) να  έχουν  ήδη μεταβληθεί ή πρόκειται να μεταβληθoύν επί της παρούσης. Πάντως, σύμφωνα με την έως τώρα  πληροφόρησή μας, δεν έχει συμβεί  κάποια αξιοσημείωτη μεταβολή, που να επηρεάζει τα συμπεράσματα της παρούσας ανάλυσης, όπως και τις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά . Ευχαριστούμε τον κ. Δημητρίου για την άδεια που μας έδωσε να αναδημοσιεύσουμε την αξιόλογη και εμπεριστατωμένη ανάλυσή του, καθώς η ελληνική αγορά, όπως και ο Φωτοβολταϊκός κλάδος έχει μεγάλη ανάγκη τον ενημερωμένο ειδικό αναλυτή, που ως ο πλέον αρμόδιος, δίνει απαντήσεις, τοποθετώντας παράλληλα το “καυτό” αυτό ζήτημα , που απασχολεί εμάς  και πολλούς από τους πελάτες & συνεργάτες μας, στη πραγματική του διάσταση.

 Θα συνεχιστεί η αλματώδης άνοδος της τιμής του χάλυβα και  το πρόβλημα της μειωμένης διαθεσιμότητας;

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

επιχειρώ την προσέγγιση μου αυτή, με την ιδιότητα του επιθεωρητή ποιοτικού ελέγχου παραγωγικών μονάδων και προϊόντων (pre shipment inspection and approval), του συνεργάτη του VDE Institute στο Offenbach/Frankfurt, αλλά και του VDE Institute στη Shanghai και στο Shenzhen καθώς και του εκπαιδευμένου αγοραστή (buyer) με εμπειρία 25 χρόνων ακόμη και σε χώρες της Ασίας.

1. Βασικές πληροφορίες «πράσινος χάλυβας»
* Bασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να έχει γίνει η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Αυτό σημαίνει να έχουν μηδενιστεί οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να έχει μειωθεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των διεργασιών και των προϊόντων.
* Στο πλαίσιο της διάσκεψης COP21 για το κλίμα, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι τον Δεκέμβριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύθηκε να περιορίσει τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου σε χαμηλά επίπεδα, όπως απαιτείται για να διατηρηθεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη οπωσδήποτε κάτω από τους 2°C, πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.
* Για την επίτευξη του στόχου των 2oC, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσημα υιοθετήσει στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 80% έως το 2050 συγκριτικά με τα επίπεδα του 1990.
* Η συμφωνία του Παρισιού, που υπογράφηκε από 196 κράτη, αναφέρει ρητά ότι πρέπει να καταβληθούν πολύ μεγάλες προσπάθειες για τον περιορισμό της αύξησης της παγκόσμιας θερμοκρασίας σε 1,5oC, πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, αναγνωρίζοντας ότι αυτό θα μειώσει σημαντικά τους κινδύνους και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
* Περίπου το 30% των βιομηχανικών εκπομπών CO2 παγκοσμίως, οφείλεται στη χαλυβουργία. Σε ορισμένες μάλιστα περιοχές, όπως για παράδειγμα στη Βρέμη της Γερμανίας, τα χαλυβουργεία θεωρείται ότι παράγουν το 50% των εκπομπών CO2.
* Τα προγράμματα της Ε.Ε ωθούν τις βιομηχανίες να υιοθετήσουν εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής, έτσι ώστε μέχρι το 2050, να έχουν μηδενίσει τις εκπομπές άνθρακα.
* Ένας τέτοιος εναλλακτικός τρόπος παραγωγής για την χαλυβουργία είναι η χρήση πράσινου υδρογόνου (που παράγεται με ηλεκτρόλυση η οποία γίνεται με ηλεκτρικό ρεύμα που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), που θα υποκαταστήσει τον άνθρακα στην διαδικασία τήξης του μεταλλεύματος.
Για να γίνει αυτό όμως θα χρειαστούν πολύ μεγάλες επενδύσεις.
Είναι λοιπόν κατανοητό ότι ο «πράσινος χάλυβας» είναι πολύ ακριβότερος!
* Τα τελευταία 50 χρόνια εχει συντελεστεί μια εντυπωσιακή μετακίνηση της παραγωγής χάλυβα από την Ευρώπη προς την Κίνα. Ενδεικτικό της μετακίνησης αυτής, είναι ότι το 1950 στη Γερμανία υπήρχαν 136 υψικάμινοι – χυτήρια παραγωγής χάλυβα, ενώ το 2005 είχαν απομείνει μόνο 16.
* Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του 2005, το 28% της παραγωγής χάλυβα προέρχεται από scrap (ανακυκλωμένο χάλυβα) επεξεργασμένο σε κλιβάνους ηλεκτρικού τόξου.
* Το 40% της παγκόσμιας παραγωγής χάλυβα απορροφιέται από τις αυτοκινητοβιομηχανίες και τον τομέα των οικοδομικών κατασκευών.

2. Μείωση της ζήτησης (2020).
* Λόγω της πανδημίας του κορώνα-ιού, των απανωτών lockdown, της αναστολής της εργασίας, της παραμονής μεγάλου ποσοστού ανθρώπων στα σπίτια τους, της δραματικής (ειδικά στα πρώτα lockdown) μείωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων, υπήρξε δραστική μείωση στην ζήτηση πολλών προϊόντων, μεταξύ αυτών και του χάλυβα.
* Η μείωση αυτή της ζήτησης είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της παραγωγής τους, οδηγώντας τις περισσότερες παραγωγικές μονάδες (υψικάμινοι – χυτήρια) σε αναστολή λειτουργία τους.

3. Αύξηση της ζήτησης (2021).
* Τους τελευταίους μήνες και ιδιαίτερα από την αρχή του έτους, η ζήτηση χάλυβα έχει αυξηθεί κατακόρυφα για μια σειρά από λόγους με πιο βασικούς:
* Η οικονομία της Κίνας έχει ήδη ανακάμψει και συνεχίζει την ανοδική της πορεία.
* Η ώθηση για εκβιομηχάνιση της Ασίας την έχει μετατρέψει στην περιοχή με την υψηλότερη παραγωγή και ζήτηση χάλυβα στον κόσμο.
* Η απρόσμενη αύξηση της ζήτησης από τις αυτοκινητοβιομηχανίες.
* Λόγω των γρήγορων στρατηγικών και γεωπολιτικών αλλαγών, είναι αξιοσημείωτη η αύξηση της ζήτησης στρατιωτικού εξοπλισμού.

4. Συνέπειες: Αδυναμία παραδόσεων, σημαντική αύξηση τιμών.

* Για τους παραπάνω λόγους η ζήτηση έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Το γεγονός ότι οι γραμμές παραγωγής και ειδικά οι υψικάμινοι χρειάζονται αρκετό χρόνο μέχρι να ξανατεθούν σε λειτουργία, σε συνδυασμό με την έλλειψη πρώτης ύλης, έχουν επιφέρει αναταράξεις στην διεθνή αγορά, μερικές από τις οποίες είναι οι παρακάτω:
* Η τιμή του scrap παρουσιάζει πολύ μεγάλη αύξηση +15% από 26/02 – 03/0.
* Η τιμή του σιδηρομεταλλεύματος (Iron Ore) δηλ. του ορυκτού από το οποίο βγαίνει ο σίδηρος, έχει αυξηθεί κατά +115% τους τελευταίους 8 μήνες.
* Ο οικοδομικός χάλυβας παρουσιάζει αύξηση +27% από την αρχή του χρόνου.
* Ο δείκτης τιμών χάλυβα της Αυστρίας παρουσιάζει αύξηση +21,7% για το χρονικό διάστημα 10/2020-01/2021.
* Ο δείκτης τιμών σιδηρομεταλλεύματος της Αυστρίας παρουσιάζει αύξηση τιμών σε πρώτες ύλες +40% για το ίδιο χρονικό διάστημα.
* Η τιμή του ακατέργαστου μεταλλεύματος, στις αρχές του 2021 παρουσίασε αύξηση +76%.
* Παρατηρείται σημαντική μείωση της διαθεσιμότητας χάλυβα.
* Οι εταιρείες μεταποίησης χάλυβα παγκοσμίως ανακοίνωσαν αυξήσεις τιμών έως και 50% μέσα σε λίγες εβδομάδες.
* Οι τιμές των θαλασσίων ναύλων έχουν σχεδόν τριπλασιαστεί.
* Ειδικά ο συνδυασμός ενός προϊόντος μέταλλου, όπως ο χάλυβας ή ο χαλκός, με κατεργασία (επιμετάλλωση) με χρήση άλλου μετάλλου π.χ. ο ψευδάργυρος ή ο κασσίτερος, επιφέρει σημαντική αύξηση τιμής στο τελικό προϊόν όπως π.χ. ο χάλυβας ο θερμά επιψευδαργυρωμένος και ο επικασσιτερωμένος χαλκός.

 

γαλβανιστήριο

 

5. Σύνοψη.
* Συνοψίζοντας τα παραπάνω, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα κάτωθι:
* Από το τέλος του 2020 μέχρι σήμερα, έχουν καταγραφεί αυξήσεις 25% – 35% στις τιμές των προϊόντων από χάλυβα (αναλόγως του προϊόντος) ειδικά των θερμά επιψευδαργυρωμένων.
* Η αύξηση των τιμών εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί, με μικρότερα όμως ποσοστά.
* Μερικοί προμηθευτές δεν δέχονται πλέον μεσοπρόθεσμες παραγγελίες.
* Υπάρχουν ήδη σημαντικές καθυστερήσεις στις παραδόσεις.

Κωνσταντίνος Δημητρίου

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Γενικός Διευθυντής
Διαπιστευμένος εκπαιδευτής academy
Διασπιστευμένος συνεργάτης VDE
Πιστοποιημένος σύμβουλος VdS (Πραγματογνώμων Γερμ. Ασφαλ. Εταιρειών)
Πιστοποιημένος σύμβουλος ΒS 7671, 18η έκδοση (HD 384: 2018)
Πιστοποιημένος Infrared Thermographer
Μελος VDE/ABB Support Team
Αγίου Παύλου 25,
Σταθμός ΜΕΤΡΟ Αγίου Αντωνίου
121 32 Περιστέρι, Αθήνα
Τηλ: +30 210 57 82 008, +30 210 57 82 016
Φαξ: +30 210 57 82 476
E-mail: kdimit@technical-development.gr, 1@earthing.gr,
Website: www.technical-development.gr

Scroll to Top