Υπολογισμός net-metering σε κατοικίες 

Υπολογισμός net-metering σε εταιρείες   Το ύψος της επένδυσης περιλαμβάνει το κόστος του φωτοβολταϊκού που έχετε επιλέξει, με εγκατάσταση και Φ.Π.Α., καθώς επίσης και το κόστος σύνδεσης του ΔΕΔΔΗΕ. 

  Η Παραγωγή του φωτοβολταϊκού υπολογίζεται προσεγγιστικά, με βάση την περιοχή, το μέγεθος και τον τρόπο εγκατάστασης. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για να υπολογίσουμε ακριβώς την παραγωγή της δικής σας εγκατάστασης.

  Μέση ετήσια αύξηση τιμής ηλεκτρικού ρεύματος ίση με 3%

  Μέση ετήσια μείωση της απόδοσης των φωτοβολταϊκών ίση με 0,3%, που ισχύει για φωτοβολταϊκά πλαίσια καλής ποιότητας.

Scroll to Top