Ισχύς ... με διάρκεια                                                                                                                                                                                                                                                                                                

You are here

Moνοαξονικός Ιχνηλάτης S100 - PF - SR

  • S100 - PF -SR
Features
  • Εφαρμογή σε πάνελ επιφάνειας έως και  125 m2
  •  
  • Kατάλληλο έως και για 64 πάνελ   (είτε 60cell  διαστάσεων 16xx Χ 9xx mm είτε 72cell  διαστάσεων 19xx X 99x mm)
  •  
  • Υψηλή ανθεκτικότητα σε θεμελιώδη ταχύτητα  ανέμου έως και 120 χλμ/ ώρα

Σχετικά Αρχεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ DEGER S100-PF-SR
Φυλλάδιο Υλικού Ιχνηλάτη DEGER S100-PF-SR