φωτοβολταϊκά

Oι σημαντικές ρυθμίσεις του περιβαλλοντικού νομοσχεδίου που αφορούν τα φωτοβολταϊκά

To νέο περιβαλλοντικό νομοσχέδιο Ιχνηλατήθηκε από τον Σύνδεσμο Εταιριών Φωτοβολταϊκών, ο οποίος και απέστειλε προς ενημέρωση μας, μια ανάλυση των κυριότερων νέων συνισταμένων που αφορούν τον Φωτοβολταϊκό κλάδο.  Περιληπτικά, αξίζει να αναφέρουμε ένα μικρό μέρος των πολλών αλλαγών που έρχονται : Όσον αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση: 1) Αυξάνεται το όριο περιβαλλοντικής απαλλαγής φωτοβολταϊκών σταθμών από